Main navigation

Vaccines được cung cấp

Summary: Trường Công Lập Seattle đang hợp tác với Safeway Pharmacy để cung cấp vắc-xin Pfizer COVID-19 cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên và cho các người lớn.

Các tài nguyên khác để tìm vắc-xin COVID-19 cho trẻ em

The Public Health website, sẽ có thông tin địa phương cập nhật nhất về nơi để tìm các cuộc hẹn tiêm vắc-xin trên toàn quận.

Xin lưu ý rằng chỉ những địa điểm nhà thuốc được chọn mới có thể tiêm chủng cho nhóm người nhỏ tuổi nhất, vui lòng gọi trước hoặc truy cập Vaccine Locator để xem liệu địa điểm nhà thuốc gần quý vị có sẵn hay không.

Các địa điểm bổ sung tại Seattle:

Seattle Children’s Hospital
Main Campus
4800 Sand Point Way NE, floor eight of the Ocean building, 206-987-2000
Thứ Hai đến Thứ Bảy, từ 7:30 a.m.- 4:30 p.m., cần lấy hẹn.

Odessa Brown
Othello Location
3939 S Othello St., Suite 101, Seattle, WA 98118 206-987-7210    
Thứ Hai – Thứ Sáu, 7:30 a.m.-6 p.m. (đóng cửa trong giờ nghỉ trưa 12p.m.-1:30 p.m.)

Kaiser Permanente
Northgate Medical Center
9800 4th Ave NE, Seattle, WA 98115
Sử dụng trang web để lên lịch một cuộc hẹn.

International Community Health Services (ICHS)
Holly Park Medical Clinic 3815 S, Othello St, Seattle, WA 98118, 206-788-3500
International District Medical Clinic, 720 8th Ave S, Seattle, WA 98104, 206-788-3700
Các cuộc hẹn có sẵn từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9 a.m.-4 p.m., dựa trên tình trạng hiện có.

SeaMar Seattle Medical Clinic
8720 14th Ave S, Seattle, WA 98108, Phone: 206-762-3730
Kiểm tra trang web để biết tình trạng vắc-xin hiện có và biết thêm chi tiết về các cuộc hẹn và tình trạng không làm hẹn để nhận vắc xin.

Neighborcare
Không có sẵn ở tất cả các địa điểm – hãy gọi cho phòng khám tại 206-548-5710 để tìm hiểu thêm.

Country Doctor – Carolyn Downs Family Medical Center
2010 East Yesler Way, Seattle, WA 98122, 206-299-1900
Thứ Hai, Thứ Năm và Thứ Sáu, 9 a.m.-5 p.m.; Thứ Ba và Thứ Tư, 9 a.m.-8:30 p.m.

Seattle Indian Health Board
611 12th Ave S, Seattle, WA 98144, 206-324-9360
Ưu tiên cho các thành viên cộng đồng người Mỹ bản địa và thổ dân Alaska và các bệnh nhân đã thành lập, nhưng mở cửa cho công chúng khi nguồn cung cấp cho phép.

You may also be interested in

An illustration of four students, two wear masks two do not

Chuẩn bị cho sự gia tăng của COVID

Tuy nhiên, chúng tôi nhận ra đại dịch vẫn chưa kết thúc và biết rằng sự gia tăng và các biến thể mới là có thể.
An illustration of four students, two wear masks two do not

Cập Nhật về Cách Ly và Truy Vết Tiếp Xúc

SPS sẽ tiếp tục theo dõi tỷ lệ COVID-19 trong các trường học của chúng tôi và sẽ sẵn sàng điều chỉnh nếu cần thiết.