Seattle Public Schools

Ka Diwaangeli hada SPS

Summary: lmahaagu 5 sano ma noqon donaa August 31? Markan waa waqtigii lagu qori lahaa Kindergarten Dugsiyada Dadweynaha Seattle.

Waxaa Muhiimada Koowad iska leh Ardaydeena 

Ku soo dhowaada Dugsiyada Dadweynaha Siyaatal!  Wasaradeena waxay leedahay Skuullo ku guuleystaay Billado Sharaf, isuguna jira Skuullada doorashada lagu galo iyo kuwa ku salleysan deeganka  ardaydu degen yahay, waxayna qoysasku ka heli karaan Macallimiin aad iyo aad ugu wanaagsan tacliin baridda ardayda, qoondeyn waxbarasho oo aad u hufan iyo weliba dhexgalka xoogan ee ka dhexeeya Komiyuunatiga iyo Skuullada. 

Dugsiyada Dadweynaha Siyaatal shaqadoodu waxay ku salleysan tahay dhuuxa waxbarashada ardayda iyo garabsiintoda oo laf dhabar u ah tacliinta ardayda taaso ku saleysan in ay noqdaan kuwa ka fog kana soo hor jeeda Midab Takoorida Waxbarasho si ay u guuleystan ardayda oo dhan.  Waxaan rumeysan nahay in ay tani tahay Mas’uuliyad na saaran si arday kasta uu u qalin jabiyo uguna diyaarsanado Kulliyadaha, Shaqooyinka iyo Noloshiisaba. 

Ku Qor Caruurtada Dugsiyada Dadweynaha Siyaatal 

Caruurtadu ma jirsatay 5 Sano Bisha Agoosto 31 keeda? Qoyskaadu ma ku cusub yahay Degaanka Siyaatal?  Haddii ay haa tahay markaas waxaad u diyaar garowda in aad Caruurtada Skuullada ku qorto! 

Haddii aad caruurtada wakhti hore Skuullada ku qorto waxay helaayan fursado badan iyo adeegyo iyo weliba in helaan wakhti ay ku codsadaan Skuullo ka baxsan Skuullada ku salleysan degaankooda wakhtiga Skuul Doorasha Furan oo dhacaaya Bisha (Feberaayo 1 deeda ilaa iyo Bisha Feberaayo 28 keeda 2023-24) 

Qoritaanka Ardayda Cusub wuxuu bilaabanaya Bisha Janaayo 3 deeda Sannad Skuulleedka Soo socda.  

Skuul ku qoritaanada dhamaantoon waa ONLINE waxaadna Foomkas ka heli kartaa Shabakada soo socota ee Dugsiyada Dadweynaha Siyaatan.

You may also be interested in

An illustration of a calendar

Taariikhaha muhiimka ah ee 2023-24

Malmaha Sanad Dugsiyeedka 2023-24.

Xogtii Ugu Dambeysey ee Maalinta Ugu Danbaysa Dugsiga ee Dugsiyada Qaarkood

Dhawr dugsi oo SPS ah ayaa u baahday maalmo dib u habeyn ah sanadkan sababtoo ah xiritaanka Janaayo 2022.