Main navigation

Ghi danh học tại SPS ngay bây giờ

Summary: Con của quý vị sẽ được 5 tuổi vào hoặc trước ngày 31 tháng Tám không Vậy đây là lúc để ghi danh mẫu giáo với Trường Công Lập Seattle

Ghi danh học tại SPS ngay bây giờ 

Con của quý vị sẽ được 5 tuổi vào hoặc trước ngày 31 tháng Tám không Vậy đây là lúc để ghi danh mẫu giáo với Trường Công Lập Seattle

Qúy Vị và gia đình của Qúy Vị có phải là cư dân mới của Seattle không? Đây là cách ghi danh cho năm học này (2021-22), hoặc cho mùa thu của năm học 2022-23 (bắt đầu ngày 3 Tháng 1).

Trường Công Lập Seattle có nhiều trường trong khu vực khác đã được đạt giải thưởng về thành qủa học tập, và các trường tùy chọn để đáp ứng được nhu cầu riêng biệt cho mỗi học sinh. Khi ghi danh sớm, học sinh mẫu giáo được tiếp cận với các nguồn tài nguyên quan trọng và dịp đăng ký cho trường khác ngoài ra trường chỉ định của mình trong thời hạn đăng ký toàn bộ (Open Enrollment).

Ngày 3, tháng Giêng, 2022

Bắt đầu nhận ghi danh học sinh mới cho năm học 2022-2023 Mọi thủ tục ghi danh cần hoàn thành trực tuyến tại.

Chúng tôi có thể giúp. Hãy đến văn phòng chúng tôi tại John Stanford Center (JSC), 2445 3rd Ave S từ 8:30 sáng đến 4:00 chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu. Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Oromo, Tiếng Hoa, Tiếng Việt, Tiếng Amharic và Tiếng Somali sẽ được cung cấp.

Tìm trường chỉ định trong khu vực của quý vị tại

Muốn tìm hiểu thêm về ghi danh học và thời hạn đăng ký trường toàn bộ


Photo by Jerry Wang on Unsplash

You may also be interested in

Cập nhật ngày cuối của năm học cho một số trường học

Một số trường SPS đã yêu cầu dạy bù ngày học trong năm nay do việc đóng cửa vào tháng 1, 2022.
Jump Start students sit at their desks and color a piece of paper.

Jump Start

Mục tiêu của chúng tôi là cho các học sinh mẫu giáo của SPS mới cảm thấy an toàn, được quan tâm và sẵn sàng để học tập. …
An illustration of a calendar

Các Ngày quan trọng cho 2022-23

Các ngày học cho Năm Học 2022-23. Cập nhật Lịch học được phê duyệt…