Main navigation

Các Ngày quan trọng cho 2022-23

Summary: Các ngày học cho Năm Học 2022-23

Các Ngày quan trọng cho 2022-23

Ngày 15 – 19 tháng 8 Jump Start cho học sinh mẫu giáo mới.

Ngày 7 tháng 9 Ngày khai giảng cho các học sinh lớp 1 – 12. Ngày 7 tháng 9 không phải là ngày cho ra về sớm vào thứ Tư. Ngày cho ra về sớm sẽ diễn ra vào thứ Tư hàng tuần ngoại trừ tuần đầu tiên của năm học.

Ngày 7 – 9 tháng 9 Trước khi bắt đầu vào học, mỗi gia đình của học sinh mẫu giáo mới được cung cấp cơ hội để gặp gỡ với giáo viên của học sinh cho buổi họp Kết Nối Gia đình.

Ngày 12 tháng 9 Ngày khai giảng cho học sinh mẫu giáo, tất cả học sinh mầm non

Ngày 14 tháng 10 Ngày phục vụ của tiểu bang (nghỉ học)

Ngày 11 tháng 11 Ngày cựu chiến binh (nghỉ lễ)

Ngày 21 – 23 tháng 11 Ngày cho các cuộc họp phụ huynh-giáo viên cho học sinh tiểu học (nghỉ học dành cho học sinh tiểu học và K-8; tùy theo trường)

Ngày 24 – 25 tháng 11 Lễ Tạ ơn và Ngày Di sản người Mỹ bản địa (nghỉ lễ)

Ngày 16 tháng 12 Cho ra về sớm 1 tiếng đồng hồ

Ngày 19 – 30 tháng 12, năm 2022 Kỳ nghỉ đông (nghỉ học)

Ngày 2 tháng 1, 2023 Ngày đầu năm mới (nghỉ lễ)

Ngày 16 tháng 1 Ngày Martin Luther King Jr. (nghỉ lễ)

Ngày 2 tháng 2 Ngày giữa các học kỳ. Ngày dạy bù nếu trường đóng cửa trước đó vì trời tuyết (1 of 3)

Ngày 20 – 24 tháng 2 Kỳ nghỉ giữa mùa đông bao gồm Ngày Tổng thống (nghỉ học)

Ngày 10 – 14 tháng 4 Kỳ nghỉ xuân (nghỉ học)

Ngày 29 tháng 5 Ngày tưởng niệm (nghỉ lễ)

Ngày 19 tháng 6 Juneteenth (nghỉ lễ)

Ngày 26 tháng 6 năm 2023 Ngày cuối của năm học (Cho ra về sớm 1 tiếng đồng hồ). Ngày dạy bù nếu trường đóng cửa vì trời tuyết trước đó ngày 27 và 28 tháng 6.

You may also be interested in

Cập nhật ngày cuối của năm học cho một số trường học

Một số trường SPS đã yêu cầu dạy bù ngày học trong năm nay do việc đóng cửa vào tháng 1, 2022.
A young student sits at a desk with a pencil in her hand.

Ghi danh học tại SPS ngay bây giờ

Con của quý vị sẽ được 5 tuổi vào hoặc trước ngày 31 tháng Tám không Vậy đây là lúc để ghi danh mẫu giáo với Trường Công Lập Seattle…