Seattle Public Schools

Các Ngày quan trọng cho 2023-24

Summary: Các ngày học cho Năm Học 2023-24.

Các Ngày quan trọng cho năm học 2023-24 

Ngày 6 tháng 9 Ngày khai giảng cho các học sinh lớp 1 – 12 

Ngày 6 tháng 9 không phải là ngày cho ra về sớm vào thứ Tư. Ngày cho ra về sớm sẽ diễn ra vào thứ Tư hàng tuần ngoại trừ tuần đầu tiên của năm học. 

Ngày 11 tháng 9 Ngày khai giảng cho các học sinh mẫu giáo, và mầm non 

Ngày 13 tháng 10 Ngày phục vụ của tiểu bang (các học sinh được nghỉ học) 

Ngày 10 tháng 11 Ngày cựu chiến binh (nghỉ lễ) 

Ngày 20 – 22 tháng 11 Ngày họp phụ huynh-giáo viên cho tiểu học (các học sinh tiểu học và K-8 được nghỉ học; tùy theo trường) 

Ngày 23 – 24 tháng 11 Lễ Tạ ơn và Ngày Di sản người Mỹ bản địa (nghỉ lễ) 

Ngày 15 tháng 12 Cho ra về sớm 1 tiếng đồng hồ 

Ngày 18 tháng 12 – ngày 1 tháng 1, 2024 Kỳ nghỉ đông (nghỉ lễ) 

Ngày 15 tháng 1 Ngày lễ Martin Luther King Jr. (nghỉ lễ)  

Ngày 19 – 23 tháng 2 Kỳ nghỉ giữa mùa đông bao gồm Ngày các Tổng thống (nghỉ lễ) 

Ngày 8 – 12 tháng 4 Kỳ nghỉ xuân (các học sinh được nghỉ học) 

Ngày 27 tháng 5 Ngày tưởng niệm (nghỉ lễ) 

Ngày 19 tháng 6 Juneteenth (nghỉ lễ) 

Ngày 21 tháng 6  Ngày cuối của năm học (Cho ra về sớm 1 tiếng đồng hồ).  

Khả năng học bù cho các ngày trường đóng cửa vì trường hợp khẩn là ngày 24-26, tháng 6. 

You may also be interested in

Two students in masks hold a sign that says welcome in vietnamese

Ghi danh học tại SPS ngay bây giờ

Con của quý vị sẽ được 5 tuổi vào hoặc trước ngày 31 tháng Tám không Vậy đây là lúc để ghi danh mẫu giáo với Trường Công Lập Seattle…

Cập nhật ngày cuối của năm học cho một số trường học

Một số trường SPS đã yêu cầu dạy bù ngày học trong năm nay do việc đóng cửa vào tháng 1, 2022.