Main navigation

Lunch sack with apple and water

School Lunch and Breakfast

Bữa ăn sáng và bữa ăn trưa sẽ được phục vụ miễn phí cho những trẻ em hội đủ điều kiện cho bữa ăn miễn phí và giảm giá.

Vaccines được cung cấp

Trường Công Lập Seattle đang hợp tác với Safeway Pharmacy để cung cấp vắc-xin Pfizer COVID-19 cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên và cho các người lớn.
Two graduates smile for a photo in cap and gown.

Thông điệp cuối năm học 2021-22 từ Tổng giám đốc Jones

Với lòng biết ơn đến tất cả quý vị và những lời chúc tốt đẹp nhất cho một mùa hè an toàn và thú vị.
A collection of laptops with SPS stickers are stacked together in boxes on a table

Trả lại các thiết bị của học sinh SPS

Hầu hết các học sinh sẽ trả lại thiết bị SPS của các em.
Jump Start students sit at their desks and color a piece of paper.

Jump Start

Mục tiêu của chúng tôi là cho các học sinh mẫu giáo của SPS mới cảm thấy an toàn, được quan tâm và sẵn sàng để học tập. …
A school hallway decorated with inclustion statements such as You Belong

LGBTQ Pride

Ngày 1, tháng 6 đánh dấu sự khởi đầu của Tháng Tự Hào LGBTQ+ Pride Month.
A graphic with Seattle Public Schools logo

Phản Ứng với Thảm Kịch Quốc Gia

Phúc lợi của học sinh là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi.
An illustration of a calendar

Các Ngày quan trọng cho 2022-23

Các ngày học cho Năm Học 2022-23…
A graphic with clock and bell

Không thay đổi thời gian biểu vào học cho năm học 2022-2023

Chúng tôi đã nghe từ nhiều gia đình lo ngại về đề xuất thay đổi thời gian biểu vào học.
A graphic with clock and bell

Cập nhật về những thay đổi được đề xuất về thời gian biểu

Chúng tôi đang dành nhiều thời gian hơn để làm việc thông qua các phương cách nhằm giải quyết những thách thức đó.