Seattle Public Schools

Walk and Bike to School

Summary: Đi bộ và đi xe đạp đến trường là một hình thức thú vị để tập thể dục, giảm ùng tắc và ô nhiễm xung quanh trường học, đồng thời thiết lập cộng đồng.

TẠI SAO Đi bộ và đi xe đạp đến trường là một hình thức thú vị để tập thể dục, giảm ùng tắc và ô nhiễm xung quanh trường học, đồng thời thiết lập cộng đồng. Các nghiên cứu cho biết những học sinh đi bộ và đạp xe đến trường sẽ tỉnh táo hơn và sẵn sàng học tập!

ĐIỀU GÌ  Điều phối viên Các Tuyến đường An toàn đến Trường của học khu (Sara Colling) có thể hỗ trợ quý vị cho bất kỳ ý tưởng nào trong số này và hơn thế nữa (skcolling@seattleschools.org – 206-532-4453).

  • Dẫn đầu một nhóm đi bộ đến trường học hoặc đoàn xe đạp. Học sinh có thể gặp và đi bộ hoặc đạp xe cùng nhau.
  • Hãy giúp đỡ với Ngày đi bộ đến trường vào ngày 12 tháng 10.
  • Nộp đơn xin trợ cấp của Seattle Department of Transportation lên đến $1,000 để thanh toán cho những vật như bức tranh tường đường phố, quần áo ấm mùa đông và đồ dùng cho sự kiện.
  • Chia sẻ những câu chuyện thành công và chúng tôi sẽ đăng chúng lên các bản tin của trường và học khu.