Main navigation

Taariikhaha muhiimka ah ee 2022-23

Summary: Malmaha Sanad Dugsiyeedka 2022-23. Cusboonaysiintii Ugu Dambeysey ee Jadwalka Dugsiyada oo La Ansixiyey

Taariikhaha muhiimka ah ee 2022-23

Taariikhaha sanad dugsiyeedka la cusboonaysiiyay waxaa ku heshiiyey Dugsiyada Dadweynaha Seattle (SPS) iyo Ururka Waxbarashada Seattle (SEA). Kalandarka dugsiga waxaa had iyo jeer la horumariyaa iyadoo lala kaashanayo ururka barayaasha.

Arbacadii, Oktoobar 12, Guddiga Dugsiga Seattle wuxuu ansixiyay taariikhaha sannad dugsiyeedka 2022-23.

Shan maalmood waa in lagu daraa si loo dhamaystiro bilowga dib u dhaca sanad dugsiyeedka. Shanta maalmood ee la samaynayo waa Febraayo 2, Juun 27, 28, 29, iyo 30.

Taariikhaha xaflada qalinjabinta dugsiga sare waxa dib loo dhigi doonaa iyadoo lagu salaynayo jadwalka sanad dugsiyeedka 2022-23 oo la cusboonaysiiyay. Jadwalka dugsiga sare waxa lagu cusboonaysiin doonaa taariikho qalinjabineed oo gaar ah marka la gaadho Oct. 21.

Taariikhaha muhiimka ah ee 2022-23

Dhammaan dugsiyadu waxay leeyihiin 75-daqiiqo hore u sii-daynta Arbacada marka laga reebo maalinta koowaad ee dugsiga.

Sebtembar 14: Maalinta koowaad ee dugsiga ee dhammaan ardayda. (Dib udhacay laga bilaabo Sebtembar 7. fasalada 1 – 12 iyo Sebtembar 12 ee xanaanada iyo dugsiga barbaarinta.)

October 14 • State In-service Day (Iskuul ma jiro)

November 11 Veterans Day (Iskuul ma jiro)

November 21 – 23 Maalmaha kulamada waalidka iyo macalinka dugsiyada hoose (iskuul uma jiro ardayda K-8; dugsiyadu waa ku kala duwanaan karaan)

November 24 – 25 Maalinka Thanksgiving iyo Hiddaha dadka Native Americanka ah (iskuul ma jiro)

December 16 1- hor u siideyn

December 19 – 30, 2022 Nasashada Dayrta (iskuul ma jiro)

January 2, 2023 Sanadka Cusub (iskuul ma jiro)

January 16 Maalinka Martin Luther King Jr. (iskuul ma jiro)

February 2 Guditaanka maalmihii shaqo joojinta 1. Strike make up day 1.

February 20 – 24 Maalinka Madaxweynayaasha iyo nasashada bartamaha dayrta (iskuul ma jiro)

April 10 – 14 Nasashada Gu’ga (iskuul ma jiro)

May 29 Maalinka Memorial Day (iskuul ma jiro)

June 19 Maalinka Juneteenth (iskuul ma jiro)

June 30 Maalinka dugsiga ugu dambeeya; 1- oo horay u sii deyn ah. Guditaanka maalmihii shaqo joojinta 2-5.

Guditaanka malmaaha lafilayo in uu baraf da’ayo July 3, 5, iyo 6.

You may also be interested in

A young student sits at a desk with a pencil in her hand.

Ka Diwaangeli hada SPS

lmahaagu 5 sano ma noqon donaa August 31? Markan waa waqtigii lagu qori lahaa Kindergarten Dugsiyada Dadweynaha Seattle.

Xogtii Ugu Dambeysey ee Maalinta Ugu Danbaysa Dugsiga ee Dugsiyada Qaarkood

Dhawr dugsi oo SPS ah ayaa u baahday maalmo dib u habeyn ah sanadkan sababtoo ah xiritaanka Janaayo 2022.