Main navigation

Taariikhaha muhiimka ah ee 2022-23

Summary: Malmaha Sanad Dugsiyeedka 2022-23

Taariikhaha muhiimka ah ee 2022-23

Agosto 15 – 19 Jump Start loogu tala galy ardayda cusub ee kindergartenka ah.

September 7 Maalinta koowaad ee dugsiga ee ardayda fasalka 1aad – 12aad. Sebtembar 7 maaha Arbacada ardayda horay loo fasaxayo (early release). Siideynta hore ((early release ) waxay dhici doontaa Arbacada kasta marka laga reebo usbuuca ugu horreeya ee dugsiga.

September 7 – 9 Xidhiidhka Qoyska Ka hor intaysan bilaabin dugsiga, qoys kasta oo cusub oo kindergart ah ayaa la siinayaa fursad ay kula kulmaan macalinka ardaygooda.

September 12 Maalinka iskuulka ugu horeeya fasalak kindergarten, dhamaan ardayda preschoolka

October 14 • State In-service Day (Iskuul ma jiro)

November 11 Veterans Day (Iskuul ma jiro)

November 21 – 23 Maalmaha kulamada waalidka iyo macalinka dugsiyada hoose (iskuul uma jiro ardayda K-8; dugsiyadu waa ku kala duwanaan karaan)

November 24 – 25 Maalinka Thanksgiving iyo Hiddaha dadka Native Americanka ah (iskuul ma jiro)

December 16 1- hor u siideyn

December 19 – 30, 2022 Nasashada Dayrta (iskuul ma jiro)

January 2, 2023 Sanadka Cusub (iskuul ma jiro)

January 16 Maalinka Martin Luther King Jr. (iskuul ma jiro)

February 2 Maalinka Simistarada u dhexeeya. Maalmo loo dhigay haddi uu baraf da’o (1 of 3)

February 20 – 24 Maalinka Madaxweynayaasha iyo nasashada bartamaha dayrta (iskuul ma jiro)

April 10 – 14 Nasashada Gu’ga (iskuul ma jiro)

May 29 Maalinka Memorial Day (iskuul ma jiro)

June 19 Maalinka Juneteenth (iskuul ma jiro)

June 26, 2023 Maalinka Dugsiyada ugu dambeeya (1-saac oo hur u siideyn ah). Maalmo loo dhigay haddi uu baraf da’o June 27 iyo 28.

You may also be interested in

Xogtii Ugu Dambeysey ee Maalinta Ugu Danbaysa Dugsiga ee Dugsiyada Qaarkood

Dhawr dugsi oo SPS ah ayaa u baahday maalmo dib u habeyn ah sanadkan sababtoo ah xiritaanka Janaayo 2022.
A young student sits at a desk with a pencil in her hand.

Ka Diwaangeli hada SPS

lmahaagu 5 sano ma noqon donaa August 31? Markan waa waqtigii lagu qori lahaa Kindergarten Dugsiyada Dadweynaha Seattle.