Taariikhaha muhiimka ah ee 2022-23

Summary: Malmaha Sanad Dugsiyeedka 2022-23. Cusboonaysiintii Ugu Dambeysey ee Jadwalka Dugsiyada oo La Ansixiyey

Taariikhaha muhiimka ah ee 2022-23

Taariikhaha sanad dugsiyeedka la cusboonaysiiyay waxaa ku heshiiyey Dugsiyada Dadweynaha Seattle (SPS) iyo Ururka Waxbarashada Seattle (SEA). Kalandarka dugsiga waxaa had iyo jeer la horumariyaa iyadoo lala kaashanayo ururka barayaasha.

Arbacadii, Oktoobar 12, Guddiga Dugsiga Seattle wuxuu ansixiyay taariikhaha sannad dugsiyeedka 2022-23.

Shan maalmood waa in lagu daraa si loo dhamaystiro bilowga dib u dhaca sanad dugsiyeedka. Shanta maalmood ee la samaynayo waa Febraayo 2, Juun 27, 28, 29, iyo 30.

Taariikhaha xaflada qalinjabinta dugsiga sare waxa dib loo dhigi doonaa iyadoo lagu salaynayo jadwalka sanad dugsiyeedka 2022-23 oo la cusboonaysiiyay. Jadwalka dugsiga sare waxa lagu cusboonaysiin doonaa taariikho qalinjabineed oo gaar ah marka la gaadho Oct. 21.

Taariikhaha muhiimka ah ee 2022-23

Dhammaan dugsiyadu waxay leeyihiin 75-daqiiqo hore u sii-daynta Arbacada marka laga reebo maalinta koowaad ee dugsiga.

Sebtembar 14: Maalinta koowaad ee dugsiga ee dhammaan ardayda. (Dib udhacay laga bilaabo Sebtembar 7. fasalada 1 – 12 iyo Sebtembar 12 ee xanaanada iyo dugsiga barbaarinta.)

October 14 • State In-service Day (Iskuul ma jiro)

November 11 Veterans Day (Iskuul ma jiro)

November 21 – 23 Maalmaha kulamada waalidka iyo macalinka dugsiyada hoose (iskuul uma jiro ardayda K-8; dugsiyadu waa ku kala duwanaan karaan)

November 24 – 25 Maalinka Thanksgiving iyo Hiddaha dadka Native Americanka ah (iskuul ma jiro)

December 16 1- hor u siideyn

December 19 – 30, 2022 Nasashada Dayrta (iskuul ma jiro)

January 2, 2023 Sanadka Cusub (iskuul ma jiro)

January 16 Maalinka Martin Luther King Jr. (iskuul ma jiro)

February 20 – 24 Maalinka Madaxweynayaasha iyo nasashada bartamaha dayrta (iskuul ma jiro)

April 10 – 14 Nasashada Gu’ga (iskuul ma jiro)

May 29 Maalinka Memorial Day (iskuul ma jiro)

June 19 Maalinka Juneteenth (iskuul ma jiro)

June 30 Maalinka dugsiga ugu dambeeya; 1- oo horay u sii deyn ah. Guditaanka maalmihii shaqo joojinta 2-5.

Guditaanka malmaaha lafilayo in uu baraf da’ayo July 3, 5, iyo 6.


Taariikhaha muhiimka ah ee 2023-24 

Sebtembar 6 maalinta koowaad ee dugsiga ee ardayda fasalka 1-aad – 12aad 

Sebtembar 6-deeda hal saac oo horay u siideyn ah ma jirto. Horay u siideyntu waxay dhici doontaa Arbacada kasta marka laga reebo usbuuca ugu horreeya ee dugsiga. 

Sebtembar 11, maalinta koowaad ee dugsiga ee ardayda dugsiyada barbaarinta (Kindergartin)  

Oktoobar 13 Maalinta Adeegga Gobolka (dugsi umajiro ardayda) 

Noofambar 10-keeda Maalinta Askarta Waa La Xusay (Dugsi ma jiro) 

Noofambar 20-22 Maalmaha shirarka waalidka iyo macalinka dugsiga hoose (uma jiro dugsi ardayda dugsiyada hoose iyo kuwa K-8; wayse ku kala duwan karaan dugsiyadu) 

Noofambar 23-24 Thanksgiving iyo Maalinta Dhaxalka Dadka Luoogu yimi Dhulka Maraykanka (dugsi majiro) 

Diseembar 15 1-saac oo horay u siideyn ah 

Diseembar 18-Janaayo 1, 2024 Fasaxa jiilaalka (dugsi ma jiro) 

Janaayo 15 Martin Luther King Jr. Day (dugsi majiro)  

Febraayo 19-23 Fasaxa bartamaha jiilaalka, oo ay ku jirto Maalinta Madaxweynayaasha (dugsi majiro) 

Abriil 8-12 Fasaxa gu’ga (dugsi ma jiro) 

Memorial Day 27 May (dugsi majiro) 

Juun 19 Juneteenth (dugsi ma jiro)  

Juun 21 Maalinta ugu dambeysa ee dugsiga (1-saac ka horay u sii deyn ah). 

Maalmaha qurxinta degdega ah ee xidhitaanku waa Juun 24-26. 

You may also be interested in

A student holds a sign that says welcome in Somali

Ka Diwaangeli hada SPS

lmahaagu 5 sano ma noqon donaa August 31? Markan waa waqtigii lagu qori lahaa Kindergarten Dugsiyada Dadweynaha Seattle.

Xogtii Ugu Dambeysey ee Maalinta Ugu Danbaysa Dugsiga ee Dugsiyada Qaarkood

Dhawr dugsi oo SPS ah ayaa u baahday maalmo dib u habeyn ah sanadkan sababtoo ah xiritaanka Janaayo 2022.