Student School Assignment

Understanding School Choice and School Assignment New Students Ilmahaagu ma bilaabayaa kindergarten ama ma yahay arday dugsigsi hoose ee SPS? Marka la diiwaan geliyo, ardayda si toos ah ayaa loogu meeleeyaa “Dugsiga Aagga Ugu dhow.” Soo hel dugsiga agagaarahaaga Khariidadaha Dugsiyada…
Announcements
An illustration of a calendar

Taariikhaha muhiimka ah ee 2022-23

Malmaha Sanad Dugsiyeedka 2022-23. Cusboonaysiintii Ugu Dambeysey ee Jadwalka Dugsiyada oo La Ansixiyey…
Kids biking into school on School Street at Genesee Hill Elementary

Walk and Bike to School

U lugaynta iyo baaskiil ku imaanshaha dugsiga waa hab madadaalo leh oo lagu sameeyo jimicsi, lagu dhimo saxmadda iyo wasakhowga agagaarka dugsiyada,…

School Board Student Members

In response to student advocacy about the need to uplift and increase BIPOC student voice, student member positions were created.

Back-to-School Health Guidance

Together we can keep our schools healthy and thriving throughout the upcoming school year and beyond. …
Lunch sack with apple and water

School Lunch and Breakfast

Quraac da iyo qadada waxa lagusiin doonaa lacag la aan ilma ha xaq u yeesha, cunto bilaash ah ama qiimo jaban.

Tallaalada la bixinayo

Dugsiyada Dadweynaha Seattle waxay iskaashi la samaynayaan Safeway Pharmacy si ay u bixiyaan tallaalka Pfizer COVID-19 ee carruurta 3 sano iyo ka weyn…
Two graduates smile for a photo in cap and gown.

Dhammaadka 2021-22 Fariinta ka socota Kormeeraha Guud Jones

Idinkoo mahadsan dhammaantiin iyo rajada wanaagsan ee xagaaga ammaan iyo raaxaysi.
A collection of laptops with SPS stickers are stacked together in boxes on a table

Soo celinta Qalabka Tignelojiyada Ardayda SPS

Ardayda intooda badan waxay soo celin doonaan qalabkooda SPS.

LGBTQ Pride

1-da Jun waxay bilow u tahay bilowga LGBTQ + Bisha soo bandhiga dabaaldega…