An illustration of a calendar

Taariikhaha muhiimka ah ee 2022-23

Malmaha Sanad Dugsiyeedka 2022-23. Cusboonaysiintii Ugu Dambeysey ee Jadwalka Dugsiyada oo La Ansixiyey Read More

Wararka

An illustration of a calendar

Taariikhaha muhiimka ah ee 2022-23

Malmaha Sanad Dugsiyeedka 2022-23. Cusboonaysiintii Ugu Dambeysey ee Jadwalka Dugsiyada oo La Ansixiyey…
Kids biking into school on School Street at Genesee Hill Elementary

Walk and Bike to School

U lugaynta iyo baaskiil ku imaanshaha dugsiga waa hab madadaalo leh oo lagu sameeyo jimicsi,…

School Board Student Members

In response to student advocacy about the need to uplift and increase BIPOC student voice,…

Back-to-School Health Guidance

Together we can keep our schools healthy and thriving throughout the upcoming school year and…
Lunch sack with apple and water

School Lunch and Breakfast

Quraac da iyo qadada waxa lagusiin doonaa lacag la aan ilma ha xaq u yeesha,…

Tallaalada la bixinayo

Dugsiyada Dadweynaha Seattle waxay iskaashi la samaynayaan Safeway Pharmacy si ay u bixiyaan tallaalka Pfizer…

Jadwalka