Main navigation

Wararka

Lunch sack with apple and water

School Lunch and Breakfast

Quraac da iyo qadada waxa lagusiin doonaa lacag la aan ilma ha xaq u yeesha,…

Tallaalada la bixinayo

Dugsiyada Dadweynaha Seattle waxay iskaashi la samaynayaan Safeway Pharmacy si ay u bixiyaan tallaalka Pfizer…
Two graduates smile for a photo in cap and gown.

Dhammaadka 2021-22 Fariinta ka socota Kormeeraha Guud Jones

Idinkoo mahadsan dhammaantiin iyo rajada wanaagsan ee xagaaga ammaan iyo raaxaysi.
A collection of laptops with SPS stickers are stacked together in boxes on a table

Soo celinta Qalabka Tignelojiyada Ardayda SPS

Ardayda intooda badan waxay soo celin doonaan qalabkooda SPS.
Jump Start students sit at their desks and color a piece of paper.

Jump Start

Hadafkeenu waa in xanaanooyinka cu SPS ay dareemaan amaan, taageero iyo diyaar u ah inay…
A school hallway decorated with inclustion statements such as You Belong

LGBTQ Pride

1-da Jun waxay bilow u tahay bilowga LGBTQ + Bisha soo bandhiga dabaaldega…

Jadwalka