Seattle Public Schools

Resources

Health Services

Thông Tin Sức Khỏe Quan Trọng dành cho Năm Học Mới

Cập nhật Tiêm chủng?

Luật Tiểu bang Washington yêu cầu mọi học sinh phải cung cấp bằng chứng tuân thủ tiêm chủng để được đến trường. Nếu quý vị nhận được thư từ Dịch vụ Y tế về các loại chủng ngừa mà học sinh của quý vị cần ở trường, vui lòng đảm bảo rằng học sinh của quý vị nhận được (các) loại chủng ngừa được liệt kê trong thư hoặc cung cấp tài liệu cho biết các trường hợp miễn trừ.

Gửi hồ sơ tiêm chủng cho y tá trường học hoặc yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe fax hồ sơ tới cho y tá của trường.

Các yêu cầu tiêm chủng có thể được tìm thấy trên trang Health Services Immunizations page.

Tình trạng sức khỏe đe dọa đến tính mạng

Nếu học sinh của quý vị có tình trạng sức khỏe đe dọa đến tính mạng (Tiểu đường, Dị ứng, Rối loạn co giật, Hen suyễn, v.v.), những điều sau đây phải được cung cấp vào hoặc trước ngày khai giảng:

 • Thuốc trợ cứu
 • Mẫu đơn cho phép dùng thuốc
 • Vật dụng Điều trị

Để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho học sinh quý vị trong ngày học, Luật Tiểu bang Washington yêu cầu học sinh của quý vị phải nghỉ học cho đến khi y tá của trường nhận được những điều trên. Vui lòng cho y tá trường học biết nếu quý vị có bất kỳ rào cản nào trong việc cung cấp những điều yêu cầu trên để họ có thể hỗ trợ. SPS Policy 3413 liên quan đến quy trình nghỉ học có thể được tìm thấy trên trang Chính sách và Thủ tục của Hội đồng giáo dục dưới mục “Tiêm chủng cho Học sinh và Tình trạng Sức khỏe Đe dọa Tính mạng.”

Cập nhật sức khỏe

Vui lòng báo cáo bất kỳ vấn đề sức khỏe nào mà con quý vị gặp phải có thể ảnh hưởng đến sự an toàn và học tập cho y tá nhà trường được biết.

Hoàn thành mẫu Annual Student Health Update:

 • Truy cập The Source
 • Hoàn thành một bản sao giấy
 • Qúy vị cũng có thể liên hệ trực tiếp với y tá qua điện thoại hoặc e-mail

Đơn Thuốc

Yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị hoàn thành mẫu đơn Authorization for Medications Taken at School.

 • Mỗi loại thuốc yêu cầu mẫu đơn riêng
 • Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe phải ký tên
 • Qúy vị phải ký tên vào biểu mẫu

 Điều này là cần thiết cho TẤT CẢ các loại thuốc.

Thuốc

Tất cả các loại thuốc phải được đựng trong hộp đựng gốc và có dán nhãn tên học sinh. Thuốc kê đơn phải có nhãn hiệu thuốc.

Thuốc khẩn cấp phải có tại trường vào hoặc trước ngày khai giảng.

Kiểm tra ngày hết hạn dùng thuốc! Cố gắng mua các loại thuốc mà ngày hạn sẽ kéo dài cả năm học.

Tiêm phòng cúm giúp cứu nhiều mạng sống!

Lên lịch tiêm phòng cúm cho học sinh và các thành viên gia đình. Đây là cách thực hiện:

 • Liên hệ với Trung tâm Y tế Tại Trường học (chỉ dành cho học sinh)
 • Tìm kiếm sự chăm sóc từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Tìm kiếm các thông báo sắp tới cho các cơ hội trên Seattle Public Schools website

Bảo vệ khỏi bệnh hô hấp

Thực hiện các thực hành nhằm giúp kiểm soát sự lây lan của các bệnh về đường hô hấp, bao gồm cả COVID-19 và giữ an toàn cho nhau.

Nếu có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, hãy thông báo cho trường học và cách ly ở nhà trong 5 ngày.

Đăng ký học sinh của quý vị với một Trung tâm Y tế tại Trường học!

Học sinh của quý vị có thể đến bất kỳ Trung tâm Y tế Trường học nào trong học khu. Vui lòng gọi để làm hẹn.

Tìm trung tâm y tế trường học gần bạn hoặc sử dụng interactive map để tìm một trung tâm gần nhất.