Main navigation

Resources

Health Services

Các y tá của Trường Công Lập Seattle luôn có mặt ở đây để hỗ trợ học sinh và gia đình trong quá trình học tập từ xa và đang làm việc để chuẩn bị cho việc trở lại lớp học một cách an toàn.

Thông Tin Sức Khỏe Quan Trọng dành cho Năm Học Mới

Tiêm Chủng Được Cập Nhật?

Nếu quý vị nhận được thư từ Dịch vụ Y tế về việc tiêm chủng mà con quý vị cần để đến trường, vui lòng đảm bảo rằng con quý vị nhận được (các) tiêm chủng được liệt kê trong thư. Gửi hồ sơ tiêm chủng cho y tá của trường hoặc yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị fax hồ sơ tới cho y tá. Các yêu cầu về tiêm chủng có thể được tìm thấy tại liên kết này

Biết Cách Hạn Chế Sự Lây Lan của Covid-19 và Thực Hành Các Bước Này:

 • Tránh tiếp xúc gần với những người khác
 • Che mũi và miệng bằng khẩu trang khi ở gần người khác
 • Rửa tay thường xuyên
 • Giữ cho bàn tay tránh khỏi chạm khuôn mặt của bạn
 • Cách xa những người khác 6 feet
 • Che miệng cho những lần hắt hơi và ho
 • Sử dụng chương trình SCAN Y tế Công cộng ếu bạn lo lắng con mình có thể có các triệu chứng
 • Free COVID testing

Cập Nhật Sức Khoẻ

Please report to the school nurse any health issue your child has that could impact safety and learning.

Hoàn thành mẫu đơn Cập Nhật Sức Khỏe Học Sinh Hàng Năm:

 • Vào the Source online hay
 • Hoàn thành đơn giấy có trong gói giấy tờ thông tin cho khai giảng

Qúy vị cũng có thể liên hệ trực tiếp với y tá qua điện thoại hoặc e-mail.

Đăng ký Học Sinh của Qúy Vị cho một Trung tâm Y tế Học Đường!

Con quý vị có thể đến BẤT KỲ Trung tâm Y tế Học Đường nào trong học khu. Đều miễn phí! 

Xác định vị trí Trung tâm Y tế Học Đường gần quý vị bằng cách sử dụng liên kết này  hoặc bản đồ tương tác này để tìm trung tâm gần nhất.

Đơn Thuốc

Chuẩn bị ngay bây giờ cho việc trở lại trường học của chúng tôi/yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị hoàn thành Giấy phép cho Thuốc được Dùng tại Trường.

 • Mỗi loại thuốc có yêu cầu riêng
 • Phải có chữ ký của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị cho đơn
 • Qúy vị phải ký vào đơn

 Điều này là bắt buộc cho TẤT CẢ các loại thuốc.

Thuốc

Khi chúng ta trở lại trường, tất cả các loại thuốc phải được đựng trong hộp đựng ban đầu với nhãn hiệu thuốc. Thuốc cấp cứu phải có trong tòa nhà vào hoặc trước ngày học đầu tiên.

*Kiểm tra ngày hết hạn của thuốc! Cố gắng mua những loại thuốc dùng được trong cả năm học.

Các tài nguyên được liên kết trong bài viết:

Các yêu cầu tiêm chủng

Chương trình SCAN Y tế Công cộng

Cập Nhật Sức Khỏe Học Sinh Hàng Năm

Xác định vị trí Trung tâm Y tế Học Đường gần quý vị bằng cách sử dụng liên kết này

Bản đồ tương tác này

Medication Authorizđược Dùng tại Trường