Seattle Public Schools

Resources

Transportation

Dịch Vụ Đưa Đón

Các trường công lập Seattle cung cấp dịch vụ đưa đón miễn phí cho những học sinh sống trong khu vực đi học của họ nhưng ngoài khu vực đi bộ của trường.

Nếu một học sinh được đưa vào một chương trình, chẳng hạn như các dịch vụ khiếm thính và khó nghe, mà chương trình không có sẵn tại trường khu vực (tham dự), dịch vụ đưa đón thường được cung cấp. 

Hướng Dẫn Đủ Điều Kiện Cho Dịch Vụ Đưa Đón

  • Các trường tiểu học và K-8 có ranh giới đi bộ 1-mile. Học sinh đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ chủ yếu trên xe buýt trường màu vàng.
  • Các trường cấp 2 có ranh giới đi bộ 2-mile. Dịch vụ là bằng xe buýt trường học màu vàng hoặc thẻ ORCA cho Metro.
  • Các trường cấp 3 có ranh giới đi bộ 2-mile. Dịch vụ được cung cấp với một thẻ ORCA.

Sử dụng bản đồ khu vực giao thông tùy chọn và trường học trong khu vực của chúng tôi để xem con quý vị có đủ điều kiện cho dịch vụ đưa đón hay không. 

Các Tuyến Đường An Toàn Đến Trường

Đi xe đạp và đi bộ là những cách tuyệt vời để đến trường. Sử dụng bản đồ tương tác của Thành phố Seattle để tìm các tuyến đường đi bộ và đi xe đạp an toàn đến trường.

Đi bộ và đạp xe đến trường!

Đi bộ và đi xe đạp đến trường là một hình thức thú vị để tập thể dục, giảm ùng tắc và ô nhiễm xung quanh trường học, đồng thời thiết lập cộng đồng. Các nghiên cứu cho biết những học sinh đi bộ và đạp xe đến trường sẽ tỉnh táo hơn và sẵn sàng học tập! Đi bộ và đạp xe đến trường!

Xe Buýt Bị Trễ

Các tuyến xe buýt đôi khi bị chậm trễ do giao thông, thời tiết, xây dựng hoặc các tình huống khác.

Nếu xe buýt đến muộn, chúng tôi khuyên học sinh của quý vị nên ở lại trạm xe buýt. Vui lòng lập một kế hoạch và thảo luận với học sinh của quý vị phải làm gì nếu xe buýt của các em đến muộn.

Xem các tuyến xe buýt được báo cáo là chạy trễ ít nhất 15 phút.