Seattle Public Schools

Không thay đổi thời gian biểu vào học cho năm học 2022-2023

Summary: Chúng tôi đã nghe từ nhiều gia đình lo ngại về đề xuất thay đổi thời gian biểu vào học.

Chúng tôi đã nghe từ nhiều gia đình lo ngại về đề xuất thay đổi thời gian biểu vào học.

Tổng giám đốc Jones đã xác định Seattle Public Schools (SPS) sẽ tiếp tục hệ thống chuyên chở hai dạng cho năm học 2022-23. Điều này có nghĩa là các trường tiểu học, K-8 và các trường cấp 2 sẽ không thay đổi thời gian biểu vào học và ra về vào tháng 9. Các trường trung học cấp 3 có thể thấy một sự thay đổi 10 phút cho thời gian vào học.

Xác định này sẽ cho phép chúng tôi giữ cấu trúc hiện tại trong khi chúng tôi tiếp tục tìm cách cải thiện dịch vụ đưa đón. Sự thiếu hụt tài xế xe buýt trên toàn quốc tiếp tục ảnh hưởng đến khả năng cung cấp dịch vụ đầy đủ cho tất cả các học sinh đủ điều kiện nhận dịch vụ đưa đón.

Có khả năng chúng ta sẽ bắt đầu năm học 2022-23 với cùng dịch vụ xe buýt giảm đã được áp dụng kể từ mùa thu năm ngoái. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu xem liệu chúng tôi có thể khôi phục các tuyến đường đã bị đình chỉ hay không. Phù hợp với kế hoạch chiến lược của chúng tôi, SPS ưu tiên các hệ thống để phục vụ các học sinh da màu và những người xa nền công lý giáo dục nhất.

Trong những tháng tới, sẽ có nhiều cơ hội hơn để chia sẻ phản hồi và ý kiến đóng góp của quý vị khi chúng tôi tiếp tục nghiên cứu các lựa chọn có sẵn cho các dịch vụ chuyên chở đáng tin cậy. Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng các học sinh đến trường đúng giờ và sẵn sàng học tập. Cảm ơn tất cả các phụ huynh đã gửi phản hồi. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc nhận xét, vui lòng chia sẻ với chúng tôi qua mục Let’s Talk. Chúng tôi đọc và xem xét mọi thông điệp.

You may also be interested in

A graphic with clock and bell

Tìm hiểu thêm về lịch chuông báo đề xuất 2022-23

Trường Công Lập Seattle đề xuất thay đổi thời gian vào học cho tất cả các trường bắt đầu từ tháng Chín năm 2022.
A graphic with clock and bell

Cập nhật về những thay đổi được đề xuất về thời gian biểu

Chúng tôi đang dành nhiều thời gian hơn để làm việc thông qua các phương cách nhằm giải quyết những thách thức đó.

Đề xuất thay đổi thời gian vào học  2022-23

Các trường công lập Seattle (SPS) đang đề xuất thay đổi thời gian biểu (thời gian vào học và ra về) cho năm học tiếp theo.