Seattle Public Schools

Resources

School Volunteers

Isu diyaari inaad ka qayb gasho dugsiga ilmahaaga

Qoysaska Dugsiyadda

 • Natiijooyinka Imtixaanka & Heerarka Qalinjabinta oo Sare
 • Imaansho Wanaagsan
 • Kordhinta Doonitaanka & Isku kalsoonaan
 • Haddii aadan haysan internetka, xafiiska dugsiga ayaa kuu diyaarin kara helitaanka kombiyuutarka marka aanay isticmaalayn ardayda. Haddii aadan aqoon sida loo istimaalo kombiyuutarada, waxaad codsan kartaa codsi warqad ah.
 • Waxaad codsan kartaa inaad ka caawiso dugsiga ilmahaaga waqti kasta inta lagu jiro sanad dugsiyeedka.
 • Ka shaqeynta codsiyada waxay qaadaneysaa waqti- fadlan u ogolow ugu yaraan laba toddobaad.

Su’aalo? La xiriir xafiiska dugsigaaga

Ma og tahay in?

Ardaydu ay si fiican ugu guuleystaan dugsiga marka ay xubnaha qoysku taageeraan dugsigooda. Dugsiyadu waxay leeyihiin baahiyo badan oo kala duwan. Qof kastaa wuxuu leeyahay xirfad ama tayo uu la wadaagi karo, mana u baahnid wakhti badan inaad ku caawiso. Waa kuwan siyaabo aad u taageeri karto ilmahaaga iyo dugsigooda!

Badbaadinta Amaaanka Ardayda

Ka hortag xadgudubka galmada ilmaha

Baro inaad aqoonsato oo ka jawaabto xadgudubka galmada.

Haddii aadan horay u sameeyn, Fiirso 17-ka daqiiqo ee tababarka ka hortaga Waxyeelka Galmada ee Dadka qaangarka (ASM) online. Ka fiiri xiriirka ASM Iskaa wax u qabso. Si aad u hesho email ah aqoonsi (horey u lahaanshaha shahaadada) oo keydso.

Hubinta taariikhda dambiyada

 1. Haddii aad ku noolayd WA 3-dii sano ee la soo dhaafay, SPS waxay u baari doontaa astaantaada asalkaaga si bilaash ah.
 2. Haddii aad ku cusub tahay gobolkayaga, waxaad u baahan doontaa inaad iibsato baaritaanka asalka ah ee qaranka. Si ka duwan Dawlad-goboleedka Washington, xukuumadda federaalku ma siinayso dugsiyadda kharash bilaasha ah. SPS waxay isticmaashaa iibiye online ah si ay u soo bandhigaan taariikhda asaasiga ah ee tabarucayaasha u shaqeeya ee qaranka.
 3. HaddiiaadankunooleynMareykanka 3-dii sano ee la soo dhaafay, fadlan kala xiriir xafiiska dugsiga wixii macluumaad dheeraad ah.
 4. Doorashooyinkamutaddawiciintaee soo socda waxay mar walba u baahan yihiin baaritaanka taariikheed ee qaranka, iyadoon loo eegin muddada aad ku nooshahay Washington:
  • Mutadawiciin u la shaqeeya caruurta sida joogto ah ee tooska
  • Tabaruceyaasha naadiyada isboortiga: HS Lacrosse, HS Ultimate Frisbee, HS Cheer, Qoob-ka-ciyaarka, Biyaha Polo, tabarucayaasha ku shaqeeya ciyaar kasta oo aanay isku soo dubbaridin Ciyaaraha SPS.
  • Tabaruceyaasha ciyaaraha isboortiga (waa inay ka soo codsadaan SPS Athletics, ma aha dugsiyada gaarka ah).

Haddii 2 ama 4 ay ku khuseeyaan adiga, raadso Xiriirinta Goobta Tabaruca ee Tabarucayaasha ee ku yaal boggayaga internetka ee Iskaa wax u qabso si aad uga dhigato balan internet ah. Haddii aadan dhammeystiri karin jadwalka taariikhda ee internetka, waxaad codsataa tilmaamo kale oo ka socda dugsigaaga.

Xaaladaha degdegga ah ee ciyaaraha

Dhamaan tabaruceyaasha ciyaaraha waa inay noqdaan kuwo hadda haysta barnaamijkooda CPR, Gargaarka Degdega ah, Qabashada Dareenka Wadnaha ah iyo Kursiga Dhaawaca.

Waad ku mahadsantahay inaad ku caawiso abuuritaanka jawi nabadgelyo leh, iyo deeqdaada qaaliga ah ee waqtiga iyo awooda!