Seattle Public Schools

Tuần lễ tri ân giáo viên

Summary: Tham gia cùng chúng tôi trong việc tôn vinh các giáo viên của chúng tôi trên toàn học khu

Tham gia cùng chúng tôi trong việc tôn vinh các giáo viên của chúng tôi trên toàn học khu   

Trong Tuần lễ Tri ân Giáo viên, chúng tôi tôn vinh các nhà giáo dục của Trường Công Lập Seattle vì đã vượt ngoài nhiệm vụ của mình để tạo tác động tích cực đến việc học tập và sự phát triển của học sinh chúng ta.

You may also be interested in

Two graduates smile for a photo in cap and gown.

Thông điệp cuối năm học 2021-22 từ Tổng giám đốc Jones

Với lòng biết ơn đến tất cả quý vị và những lời chúc tốt đẹp nhất cho một mùa hè an toàn và thú vị.