Main navigation

Tour Lắng Nghe Cộng Đồngcủa Tổng giám đốc Jones vào Mùa xuân 2022

Summary: Tham dự sự kiện trực tuyến để tham gia vào cuộc trò chuyện với Tổng Giám Đốc Jones

Tour Lắng Nghe Cộng Đồngcủa Tổng giám đốc Jones vào Mùa xuân 2022 

Seattle Council PTSA và Seattle Public Schools đang tổ chức một loạt các sự kiện tham gia cộng đồng trực tuyến với Tiến sĩ Brent Jones.

Vui lòng tham gia một cuộc họp Zoom để chia sẻ suy nghĩ và quan điểm của bạn với tổng giám đốc trường công lập Seattle! Tiến sĩ Jones sẽ lắng nghe các gia đình về cách các trường học của chúng ta có thể là một không gian an toàn và chào đón, nơi học sinh có thể học tập và vươn xa.

ASL và phụ đề sẽ có sẵn tại mỗi phiên họp. Các phiên dịch viên tiếng Amharic, Cantonese, Somali, Spanish, và tiếng Việt sẽ có mặt tại mỗi sự kiện.

Để đăng ký cho sự kiện, vui lòng sử dụng các liên kết sau.

Dành cho các gia đình người Mỹ bản địa
Ngày 19 tháng 4, 5:30 – 7 p.m.

Dành cho các gia đình đa ngôn ngữ
Ngày 21 tháng 4, 5:30 – 7 p.m.

Gia đình da đen người Mỹ gốc Phi đa thế hệ
Ngày 25 tháng 4, 5:30 – 7 p.m.

Học sinh có IEP hoặc 504s (dịch vụ giáo dục đặc biệt và học sinh có nhu cầu phù hợp)
Ngày 2 tháng 5, 5:30 – 7 p.m.

Dành cho Học Sinh
Ngày 5 tháng 5, 5:30 – 7 p.m.

Các gia đình có học sinh nhận được dịch vụ giáo dục đặc biệt
Ngày 9 tháng 5, 5:30 – 7 p.m.

Dành cho tất cả Phụ huynh và Cộng đồng
Ngày 16 tháng 5, 5:30 – 7 p.m.

Các gia đình nhập cư người Đông Phi và người da đen
Ngày 23 tháng 5, 5:30 – 7 giờ tối
Phiên dịch bằng tiếng Amhara, Oromo, Somali, Tigrinya.
Đăng ký sự kiện này trên Zoom

You may also be interested in

Superintendent Jones smiles for a photo

Hội Đồng Trường Chọn Tiến Sĩ Jones Làm Tổng Giám Đốc Học Khu

Hội đồng trường Seattle đã chọn Tiến sĩ Brent Jones làm tổng giám đốc mới của các trường công lập Seattle.