Seattle Public Schools

Resources

Attendance

LƯU Ý: Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc đi học chuyên cần cho học sinh của mình, vui lòng liên hệ với nhà trường. 

Nội Quy Đi Học Chuyên Cần

Trường Công Lập Seattle tin rằng việc đi học chuyên cần là một trong những yếu tố dự đón mạnh mẽ nhất về thành tích học tập và việc có mặt của học sinh sẵn sàng để học tập mỗi ngày sẽ mang lại lợi ích cho các em, bạn bè cùng lớp và toàn bộ cộng đồng trường học. Xin vui lòng giúp chúng tôi trong việc đảm bảo rằng học sinh của quý vị đi học chuyên cần trong năm học này. 

 LỜI HỨA CỦA CHÚNG TÔI VỚI QUÝ VỊ 

Chúng tôi biết rằng có rất nhiều lý do khiến học sinh nghỉ học, từ những lo ngại về sức khỏe đến những thách thức về việc đưa đón. Có rất nhiều người trong các tòa nhà của chúng tôi sẵn sàng giúp quý vị nếu phụ huynh hoặc học sinh phải đối mặt với những thách thức khi đi học thường xuyên hoặc đúng giờ. Chúng tôi hứa sẽ theo dõi việc có mặt hàng ngày, thông báo khi học sinh của quý vị vắng mặt, liên hệ với quý vị để hiểu lý do tại sao các em vắng mặt và giúp xác định các rào cản và hỗ trợ có sẵn để vượt qua những thách thức mà quý vị có thể phải đối mặt trong việc giúp học sinh của mình đi học trực tiếp hoặc học từ xa. 

 NHỮNG GÌ CHÚNG TÔI CẦN TỪ QUÝ VỊ 

Chúng tôi nhớ học sinh của quý vị khi các em vắng mặt, và chúng tôi đánh giá cao những đóng góp của các em cho trường học. Chúng tôi muốn quý vị giúp đảm bảo rằng học sinh của quý vị đi học chuyên cần và thành công ở trường, cho dù các em được ghi danh vào học trực tiếp hoặc học từ xa. Nếu học sinh của quý vị sẽ vắng mặt, vui lòng liên hệ trước với nhà trường. Nếu việc vắng mặt không là dự định trước, vui lòng liên hệ với nhà trường trong vòng hai ngày học kể từ ngày học sinh trở lại trường. 

NHỮNG GÌ QUÝ VỊ CÓ THỂ LÀM ĐỂ GIÚP ĐỠ 

 Nếu con của quý vị đăng ký học trực tiếp 

  • Cho con quý vị đến trường trừ khi chúng thực sự bị bệnh, chẳng hạn như sốt, nôn mửa, tiêu chảy, phát ban truyền nhiễm hoặc bất kỳ tình trạng sức khỏe liên quan đến COVID-19 nào được xác định trong WAC 392-401-020.
  • Lên lịch các cuộc hẹn và sắp xếp chuyến đi cho những lúc trường học được nghỉ.
  • Theo dõi việc đi học của con em quý vị. Nghỉ học, vắng mặt có lý do hoặc không có lý do, dẫn học sinh có nguy cơ bị tụt lùi phía sau. 
  • Thiết lập thói quen đi ngủ và thức dậy đều đặn. Đảm bảo rằng con quý vị hoàn thành bài tập về nhà vào đêm trước đó. 

 Nếu con quý vị ghi danh học từ xa  

  • Yêu cầu con quý vị đăng nhập vào các cuộc họp và lớp học đồng bộ theo lịch trình của chúng và đảm bảo con quý vị có thể truy cập vào hoạt động không đồng bộ theo kế hoạch. Để biết thêm thông tin về việc có mặt tham gia khi học tập từ xa, vui lòng xem WAC 392-401-016. 
  • Vui lòng thông báo cho trường học của con quý vị nếu học sinh của quý vị sẽ không tham gia vào cuộc họp hoặc lớp học đồng bộ hoặc hoạt động không đồng bộ vì bị bệnh, chẳng hạn như sốt, nôn mửa, tiêu chảy hoặc bất kỳ tình trạng sức khỏe nào liên quan đến COVID-19. 
  • Duy trì liên lạc với trường học và giáo viên của con quý vị nếu cần hỗ trợ thêm hoặc để thảo luận về các rào cản ngăn cản học sinh của quý vị tham gia vào các cuộc họp, lớp học hoặc hoạt động từ xa của chúng. 
  • Phát triển một thói quen học tập từ xa thường nhật. Đảm bảo rằng con quý vị hoàn thành các hoạt động không đồng bộ vào đêm trước đó. 

Các phần của thư này được thuộc về Attendance Works 

Thông tin bổ sung về đi học chuyên cần của SPS, bao gồm liên lạc với Học Khu