Main navigation

News Topics

A student receives a vaccine inside a school cafeteria by a nurse

Vaccines được cung cấp

SPS đang hợp tác với Othello Pharmacy để cung cấp các phòng khám tiêm chủng tại hai trường cho TẤT CẢ nhân viên và học sinh SPS, từ 5 tuổi trở lên…
An illustration of four students, two wear masks two do not

Chuẩn bị cho sự gia tăng của COVID

Tuy nhiên, chúng tôi nhận ra đại dịch vẫn chưa kết thúc và biết rằng sự gia tăng và các biến thể mới là có thể.
An illustration of four students, two wear masks two do not

Cập Nhật về Cách Ly và Truy Vết Tiếp Xúc

SPS sẽ tiếp tục theo dõi tỷ lệ COVID-19 trong các trường học của chúng tôi và sẽ sẵn sàng điều chỉnh nếu cần thiết.
An illustration of four students.

Tùy chọn đeo khẩu trang cho học sinh và nhân viên SPS bắt đầu từ ngày 14 tháng 3

Các trường công lập Seattle sẽ dỡ bỏ các yêu cầu đeo khẩu trang hiện tại của mình bắt đầu từ thứ Hai, ngày 14 tháng 3.