Seattle Public Schools

Resources

Family Communication

Cách chúng tôi liên lạc với các bậc phụ huynh 

Các Trường Công Lập Seattle biết rằng việc truyền đạt thông tin kịp thời, hữu ích với các gia đình là rất quan trọng. 

Những công cụ này là phương tiện liên lạc chính thức từ học khu.

Các Công Cụ để Liên Lạc 

Tin nhắn điện thoại: Các cuộc gọi trong ngày học hoặc sáng sớm được dành riêng cho các trường hợp khẩn cấp hoặc thông tin quan trọng như trường học đóng cửa hoặc trì hoãn. Các cuộc gọi buổi chiều sẽ chia sẻ thông tin chung, lời nhắc nhở và thông báo việc đi học của học sinh. 

Tin nhắn văn bản: Học khu sử dụng Talking Points để gửi tin nhắn văn bản cho các gia đình. Các trường học và nhà giáo cũng có quyền truy cập vào Talking Points. Ngoài việc nhận tin nhắn văn bản, các gia đình có thể sử dụng ứng dụng Talking Points — có sẵn để tải xuống thông qua Apple App Store và Google Play. 

Thông điệp qua Email: Học khu sử dụng email để gửi thư, cập nhật chương trình, tờ rơi cộng đồng và bản tin. 

Các trang web của học khu và trường học: Học khu và trường học phát các thông báo tin tức, lịch học và thông tin liên hệ. Trong trường hợp khẩn cấp, xem cảnh báo trên các trang web SPS. Khách truy cập trang web có thể xem tờ rơi cộng đồng được chia sẻ thông qua Peachjar với một link liên kết ở cuối mỗi trang web của trường.  

Cổng thông tin gia đình: The Source có thông tin bao gồm việc đi học của học sinh, liên kết để thanh toán học phí và báo cáo tiến độ học tập của học sinh. Truy cập để biết thông tin. 

Truyền thông xã hội: Theo dõi chúng tôi qua phương tiện truyền thông xã hội để biết các thông báo quan trọng, câu chuyện về học sinh, nhân viên và trường học của chúng tôi, v.v.. 

Facebook @seattlepublicschools 

Instagram @seattlepublicschools 

Twitter @seapubschools

Những gì các bậc phu huynh cần làm để duy trì kết nối 

Vui lòng cập nhật thông tin liên lạc để chuẩn bị cho việc liên lạc từ trường học hoặc học khu. 

Cách quản lý thông tin liên lạc của quý vị 

Quản lý thông tin liên lạc của quý vị: Qúy vị muốn có cuộc gọi điện thoại cho một số tin nhắn, nhưng gửi email cho những tin nhắn khác? 

Quản lý lựa chọn của quý vị trực tuyến. Truy cập go.schoolmessenger.com. Đăng nhập bằng email trong hồ sơ tại trường học của con quý vị và cập nhật cách chúng tôi liên hệ với quý vị. 

Cập nhật email và số điện thoại: Đảm bảo trường học có thông tin liên hệ cập nhật. 

Vào đầu năm học, phụ huynh và người giám hộ có thể cập nhật thông tin liên hệ qua mẫu đơn Student Verification Form mà có sẵn trên The Source. Trong năm, hãy liên hệ với văn phòng của trường để cập nhật số điện thoại, email và địa chỉ. 

Liên lạc trong trường hợp khẩn cấp 

Làm thế nào tôi sẽ biết nếu có trường hợp khẩn cấp tại trường học của con tôi? Sự an toàn của học sinh và nhân viên là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Học khu và các trường học cố gắng chia sẻ thông tin chính xác và kịp thời. 

  • Cha mẹ hoặc người giám hộ sẽ nhận được một cuộc gọi điện thoại, tin nhắn văn bản và / hoặc email tự động. 
  • Trong nhiều tình huống, các trường học sẽ gửi thông điệp tiếp theo sau khi tình hình kết thúc. 
  • Vui lòng tìm kiếm các tin nhắn chính thức từ Bộ phận Quan hệ Công chúng hoặc mỗi trường để tránh chia sẻ thông tin không chính thức. 

Trường học bị trì hoãn hoặc đóng cửa liên quan đến thời tiết 

Trường Công Lập Seattle giám sát chặt chẽ các điều kiện thời tiết và thông báo cho học sinh, gia đình và nhân viên về các cập nhật ảnh hưởng đến ngày học sớm nhất có thể. 

Dịch vụ đưa đón thay đổi vì thời tiết xấu  Đôi khi thời tiết có thể buộc phải thay đổi lịch trình vận hành giao thông bình thường của học khu. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập.

Luôn được cập nhật Nếu điều kiện thời tiết làm lịch trình thay đổi là cần thiết, chúng tôi sẽ thông báo thông qua: 

  1. Đài truyền hình và đài phát thanh
    1. Local TV: KOMO 4, KING 5, KIRO 7, Q13 FOX 
    2. Radio: KOMO AM 1000, KIRO 97.3 FM 
  2. Cuộc gọi điện thoại tự động , email và tin nhắn văn bản  
  3. Trang web của học khu và trường học