Resources

Language Testing

Bạn có biết một ngôn ngữ khác ngoài Anh Ngữ? Và có thể đọc và viết ngôn ngữ đó không?

Ngôn Ngữ TrênThế Giới Bài Kiểm Tra cho Tín Chỉ Thông Tin 2021-2022

Dành cho các Học Sinh Cấp 3 Seattle:

 1. Tìm hiểu xem bạn hội đủ điều kiện và bài kiểm tra nào để thực hiện
 2. Kiểm tra với Cố Vấn Viên của bạn về ngày kiểm tra tại trường Trung Học của bạn HOẶC Đăng ký cho World Language Credit Testing online. Kiểm tra qua hình thức trực tuyến bằng cách sử dụng Microsoft Teams. Một số lựa chọn kiểm tra trực tiếp có thể có sau này trong năm nay.

Lệ phí thi được tài trợ cho các học sinh lớp 8, 9, 10, 11 và 12 của Seattle Public Schools.

Để có được 1-4 tín chỉ cho môn ngoại ngữ qua ngôn ngữ của bạn, bạn có thể làm tốt những điều sau đây như thế nào?

 • Tôi có thể hiểu các ý tưởng về các chủ đề quen thuộc được thể hiện qua các cụm từ, câu ngắn, và các biểu thức thường xuyên được sử dụng.
 • Tôi có thể hiểu ý chính và một số chi tiết trong các văn bản đơn giản có chứa từ vựng quen thuộc.
 • Tôi có thể trao đổi thông tin với người khác về các nhiệm vụ, chủ đề và hoạt động quen thuộc.
 • Tôi có thể sử dụng một loạt các cụm từ và câu để cung cấp thông tin cơ bản về các chủ đề quen thuộc.
 • Tôi có thể viết mô tả đơn giản và thông điệp ngắn và yêu cầu hoặc cung cấp thông tin về các chủ đề quen thuộc.

Các Ngày Kiểm tra Sắp tới: Tất Cả Các Ngày Kiểm Tra sẽ vào Thứ Bảy

 • Ngày 2/10/2021
 • Ngày 30/10/2021
 • Ngày 20/11/2021
 • Ngày 11/12/2021
 • Ngày 29/1/2022
 • Ngày 26/2/2022
 • Ngày 26/3/2022
 • Ngày 30/4/2022

Điạ Điểm: Năm nay, bài kiểm tra sẽ được thực hiện trực tuyến qua Microsoft Teams. Ngày kiểm tra trực tiếp có thể được thông báo sau này trong năm.
Lưu ý: Kiểm tra với cố vấn viên của trường. Trường TH của bạn có thể cung cấp bài kiểm tra vào thời gian khác.

Cập Nhật Thông Tin tại

Câu hỏi? Xin liên lạc Gosia Stone 206-252-0691 mjstone@seattleschools.org