Cập Nhật về Cách Ly và Truy Vết Tiếp Xúc

Summary: SPS sẽ tiếp tục theo dõi tỷ lệ COVID-19 trong các trường học của chúng tôi và sẽ sẵn sàng điều chỉnh nếu cần thiết.

Khẩu trang hiện là tùy chọn trong hầu hết các không gian bên trong và ngoài trời của trường công lập Seattle bao gồm cả trên xe buýt trường học màu vàng. Chính vì những nỗ lực tập thể của chúng ta mà chúng tôi hiện đang ở bước ngoặt cộng đồng này. Đây là một sự thay đổi lớn, và chúng tôi nhận biết cảm xúc liên quan. Chúng tôi cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn và tôn trọng sự lựa chọn khẩu trang của người khác.

Một thay đổi quan trọng khác cần lưu ý là theo Bộ Y tế (DOH), học sinh và nhân viên đã tiếp xúc với COVID-19 (những người tiếp xúc gần) không còn cần phải cách ly bất kể tình trạng tiêm chủng, mà nên tiếp tục theo dõi các triệu chứng. Bất cứ ai có triệu chứng COVID phải ở nhà. Xét nghiệm sẽ tiếp tục được cung cấp tại trường học của học sinh.

Để phù hợp với hướng dẫn sửa đổi của DOH, chỉ những người có nguy cơ cao mới được thông báo về khả năng phơi nhiễm. Như mọi khi, rửa tay thường xuyên vẫn được khuyến khích mạnh mẽ. Chúng tôi khuyến khích các bạn xem DOH flow chart mới để biết thêm thông tin.

Các giao thức đeo khẩu trang và cách ly đã thay đổi, nhưng các lớp bảo hộ khác vẫn được duy trì bao gồm:

Chúng tôi rất vui mừng khi các ca nhiễm COVID-19 tiếp tục giảm trong các trường SPS và Quận King. Tuy nhiên, có thể có những lúc chúng ta sẽ cần phải mang lại các biện pháp giảm thiểu hiệu quả, bao gồm cả việc đeo khẩu trang phổ quát, nếu có sự gia tăng COVID-19 trong lớp học hoặc toàn trường học. SPS sẽ tiếp tục theo dõi tỷ lệ COVID-19 trong các trường học của chúng tôi và sẽ sẵn sàng điều chỉnh nếu cần thiết.

Cảm ơn các bạn đã tiếp tục hợp tác và cam kết với cộng đồng trường học và học sinh của chúng tôi. 

Office of Strategy Deployment and Responsiveness

Tài nguyên:

COVID-19 Dashboard

Frequently Asked Questions

Tips for Families – Helping Kids Adjust to Changing COVID-19 Guidelines

You may also be interested in

Vaccines được cung cấp

Trường Công Lập Seattle đang hợp tác với Safeway Pharmacy để cung cấp vắc-xin Pfizer COVID-19 cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên và cho các người lớn.
An illustration of four students, two wear masks two do not

Chuẩn bị cho sự gia tăng của COVID

Tuy nhiên, chúng tôi nhận ra đại dịch vẫn chưa kết thúc và biết rằng sự gia tăng và các biến thể mới là có thể.

Back-to-School Health Guidance

Together we can keep our schools healthy and thriving throughout the upcoming school year and beyond. …