Main navigation

Jump Start

Summary: Mục tiêu của chúng tôi là cho các học sinh mẫu giáo của SPS mới cảm thấy an toàn, được quan tâm và sẵn sàng để học tập. 

Mẫu Giáo bắt đầu với Jump Start

Ngày 15-19, tháng 8, 2022 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa 

Đăng ký cho Jump Start tại trường học được chỉ định của quý vị vào tháng 5 

Jump Start là gì? 

Jump Start là một chương trình trải nghiệm MIỄN PHÍ kéo dài một tuần để chào đón các em học sinh mẫu giáo và gia đình của các em đến với trường Seattle. Các em gặp gỡ bạn bè và nhân viên của trường và làm quen với trường học. Mục tiêu của chúng tôi là cho các học sinh mẫu giáo của SPS mới cảm thấy an toàn, được quan tâm và sẵn sàng để học tập. 

Jump Start được cung cấp ở đâu? 

Hầu hết các trường tiểu học và K-8 ở Seattle đều cung cấp Jump Start. Vui lòng hỏi trường học nếu họ tham gia. Trẻ phải được chỉ định đến một trường học tham gia (không phải trong danh sách chờ đợi) để được tham dự Jump Start ở đó. Các trường sẽ trợ giúp song ngữ cho người học tiếng Anh và hỗ trợ thêm cho trẻ có nhu cầu đặc biệt. 

Khi nào Jump Start sẽ được tổ chức? 

Chúng tôi dự định tổ chức Jump Start trực tiếp, nhưng trường học sẽ liên hệ với quý vị nếu điều này thay đổi. Các gia đình sẽ đưa và đón con họ – không có cung cấp xe buýt đưa đón học sinh.

Làm cách nào để chúng tôi đăng ký cho Jump Start? 

Trường học sẽ liên hệ với gia đình được chỉ định của họ vào Mùa Xuân với thông tin đăng ký cho Jump Start. Gọi cho trường của con quý vị nếu có bất kỳ câu hỏi nào. 

Vui lòng gọi cho trường học của con quý vị trước khi tham gia Jump Start nếu: 

  • con quý vị cần thuốc hay chăm sóc y tế ở trường 
  • con của quý vị có bản IEP hoặc chúng tôi có thể hỗ trợ thêm 
  • quý vị cần hỗ trơ cho dịch vụ chuyên chở hay giữ trẻ 

You may also be interested in

A young student sits at a desk with a pencil in her hand.

Ghi danh học tại SPS ngay bây giờ

Con của quý vị sẽ được 5 tuổi vào hoặc trước ngày 31 tháng Tám không Vậy đây là lúc để ghi danh mẫu giáo với Trường Công Lập Seattle…