Back-to-School Health Guidance

Summary: Together we can keep our schools healthy and thriving throughout the upcoming school year and beyond. 

Tilmaanta caafimaadka dib ugu noqoshada dugsiga 

Caafimaadka iyo badbaadada ayaa ah mudnaanta koowaad ee Dugsiyada Dadweynaha Seattle (SPS). Waxaan sii wadeynaa la shaqeynta shaqaalaha iyo qoysaska si aan u ilaalino bulshooyinka dugsiyadeena caafimaad inta lagu jiro sanad dugsiyeedka 2022-23. Degmadu waxay sidoo kale sii wadi doontaa raacitaanka tilmaamaha caafimaadka ee ay bixiso Waaxda Caafimaadka ee Gobolka Washington (DOH) iyo Caafimaadka Dadweynaha—Seattle & King County (PHSKC). 

Ilaalinta caafimaadka ardayda iyo shaqaalaha 

Kuwani waa qaar ka mid ah tillaabooyinka ay SPS qaadayso si loo hubiyo ku soo laabashada caafimaadka qabta dugsiga sannad dugsiyeedka 2022-23. 

Tallaalada iyo Kobciyeyaasha – Tallaallada COVID-19 iyo xoojiyayaasha ayaa ah difaaca ugu wanaagsan ee looga hortagayo jirro halis ah COVID-19. SPS waxay leedahay mid ka mid ah heerarka ugu sarreeya ee tallaalka qaranka iyada oo ay ugu wacan tahay dadaalka qoysaskeena, dugsiyada, iyo bixiyayaasha caafimaadka ee iskaashiga ah. SPS waxay sii wadi doontaa bixinta xarumaha tallaalka iyo xoojinta. Ka hel taariikhaha iyo goobaha hadda jira bogga Tallaalka SPS

Baaritaanka – SPS waxay sii wadi doontaa bixinta gelitaanka baaritaanka COVID-19 ee dugsiyada. Dadka degan gobolka Washington waxay ka dalban karaan ilaa 10 baaritaan bilaash ah bishii kasta Waaxda Caafimaadka ee Gobolka Washington. Inta badan caymisku waxa ay dabooshaa kharashyada ilaa sideed is-imtixaan qofkasta bishii. 

Dhismayaasha dugsiyada – Dhismayaasha SPS waxay la kulmaan heerarka tayada hawada gudaha ee ay dejiyaan xirfadlayaasha tayada hawada marka loo eego DOH iyo Bulshada Maraykanka ee Kuleyliyaha, Qaboojiyaha iyo Talooyinka Injineerada Qaboojiyaha. Goobaha guud waxay sii ahaan doonaan in si joogto ah loo nadiifiyo. 

COVID-19 

Dhawaan, DOH waxay cusbooneysiisay hagitaankeeda COVID-19 ee bilowga dugsiga. Fadlan hagahan maskaxda ku hay marka adiga iyo ardaygaagu aad u socotaan sanad dugsiyeedka cusub. Tilmaamahani waa mid isbedeli doona sannad dugsiyeedka oo dhan. 

Calaamadaha, tijaabinta togan (posetive), iyo Isg’odoominta (quintine) 

 • Qof kasta oo muujinaya astaamaha COVID-19 waa inuu guriga joogo oo waa in laga baaro COVID-19. 
 • Qofka laga helo cudurka COVID-19 waxaa looga baahan yahay inuu guriga ku karantiilo shan maalmood. Shan maalmood ka dib, haddii astaamuhu soo roonaadaan oo qofku aanu qandho lahayn ugu yaraan 24 saacadood (iyada oo aan la isticmaalin daawooyinka xummadda), waxay ku noqon karaan dugsiga ama shaqada. Tijaabada COVID-19 waa la dhiirigeliyaa ka hor intaysan soo laaban. 
 • Haddii shaqsi laga helo togan kadib shan maalmood oo go’doon ah, waa inay guriga joogaan 10-ka maalmood ee karantiilnimada oo dhan. 
 • Qof kasta oo ku soo laabanaya dugsiga ama shaqada go’doominta ka dib waa inuu xidhaa maaskaro si fiican u xidhan maalinta lixaad ilaa 10. Shakhsiyaadkani waa inay sidoo kale ahaadaan kuwo wejiga u qarsada ciyaaraha iyo hawlaha kale ee manhajka ka baxsan. 
 • Haddii shakhsigu aanu awoodin inuu xidho maaskaro si fiican ugu habboon, waa inay sii wadaan inay go’doomiyaan 10 maalmood oo buuxa. 

Ogeysiinta qoysaska 

 • Dugsiyada waxaa looga baahan yahay inay lahaadaan nidaam lagu ogeysiinayo qoysaska iyo shaqaalaha wax ku saabsan dillaaca COVID-19. 
 • Dugsiyada loogama baahna inay si toos ah u ogeysiiyaan ardayda khatarta sare leh. 
 • SPS waxay hayn doontaa dashboard-ka wadarta kiisaska COVID-19 ee dhismayaasha dhexdooda. Waxaan sidoo kale si toos ah ula xiriiri doonaa qoysaska ay saameysay COVID-19 ka dillaacay dhismayaasha dugsiga. 

Marka loo eego DOH, waxyaabaha soo socda loogama baahna xarumaha SPS: 

 • Fogaanshaha jirka 
 • Xayiraadaha safarka bannaanka 
 • Xayiraadaha shirarka iyo shirarka kale 
 • Maaskarada caalamiga ah (marka laga reebo goobaha caafimaadka) 

SPS waxay aad u dhiirigelinaysaa in la isticmaalo waji-xidho marka aad dugsiyada ku jirto. Isticmaalka saxda ah ee maaskaro si fiican ugu habboon ayaa yaraynaysa khatarta faafitaanka COVID-19. Ardayda iyo shaqaaluhu waxay dooran karaan inay xidhaan maaskaro dugsiga iyo goobaha daryeelka ilmaha, iyadoo la filayo in doorashada kuwa kale la ixtiraamo. Maaskaro ayaa sii ahaan doona in laga helo dhismayaasha SPS. 

Booqo SPS COVID-19 Dashboard-ka iyo bogga jawaabta COVID-19 wixii macluumaad dheeraad ah. 

Fayraska Busbuska (Monkeypox) (MPV) 

Cudur kale oo faafa oo ka jira gobolka Washington iyo Mareykanka waa MPV. SPS waxay ku dhiirigelinaysaa dhammaan shaqaalaha iyo qoysaska inay tixgeliyaan tilmaamaha DOH iyo PHSKC si ay uga badbaadaan cudurkan. 

Waa maxay MPV? 

MPV waa caabuq keeni kara finan – kaas oo u muuqan kara kuuskuus ama finan maqaarka ah. Waxa kale oo laga yaabaa inay keento astaamo u eg hargabka. Fayrasku marar dhif ah ayuu u dhintaa laakiin wuxuu halis u yahay kuwa hab-dhiskooda difaaca daciifka ah, carruurta, iyo dadka uurka leh. 

Sidee buu fayrasku u fidaa? 

Marka loo eego PHSKC, MPV waxay ku faafi kartaa meel dhow, maqaarka ilaa maqaarka ee u dhexeeya dadka. Qof kasta wuu qaadi karaa fayraska. 

Sida looga hortago jirrada. 

 DOH wuxuu ku talinayaa gobolka in laga fogaado taabashada maqaarka ee dhow ama maqaarka qof kasta oo leh nabar furan, nabro, ama finan, ama qof kasta oo uu ku dhacay MPV. Xidhiidhka dhow waxa ka mid noqon kara wada joogga dhawr saacadood, isku duubni, laabasho, dhunkasho, ama wadaaga sariir ama dhar. 

Haddii aad la kulantay MPV, waa muhiim in la tallaalo sida ugu dhakhsaha badan. Tani waxay ka hortagi kartaa caabuqa. La xidhiidh bixiyaha xanaanada caafimaadkaaga ama waaxda caafimaadka deegaanka wixii macluumaad dheeraad ah. 

Waxa ay SPS samaynayso si ay u ilaaliso ardayda iyo shaqaalaha. 

SPS waxay iskaashi la samaynaysaa DOH iyo PHSKC, waxayna raacayaan hagitaankooda si bulshada dugsigeena looga ilaaliyo MPV. 

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan taxaddarrada degmadu qaadayso ee ku saabsan fiditaanka cudurrada faafa ayaa laga heli karaa mareegaha SPS iyo bogga Adeegyada Caafimaadka ee SPS.

Fadlan booqo shabakadaha DOH iyo PHSKC wixii macluumaad dheeraad ah.

You may also be interested in

An illustration of four students, two wear masks two do not

Wararkii Ugudambeeyey ee Karantiilka iyo Dabagalka Ka Agdhowaanshaha

SPS waxay sii wadi doontaa inay la socoto heerarka COVID-19 ee dugsiyadeena waxayna diyaar u noqon doontaa inay wax ka qabato haddii loo baahdo.