Skip To ContentSkip To Content

  Key Seattle Public Schools Resources Vietnamese

  Trở Lại Học Trực Tiếp 10 Điều Hàng Đầu Mà Các Gia Đình SPS Cần Biết

  Sẽ ra sao nếu có một trường hợp COVID-19 được xác nhận trong trường học của chúng tôi?

  Videos

  Cách Đeo Khẩu Trang

  How to Wear a Mask: Vietnamese from Seattle Public Schools (SPSTV) on Vimeo.

  Khai Báo Sức Khỏe Hàng Ngày

  Daily Health Screenings - Returning to In-Person School (Vietnamese Version) from Seattle Public Schools (SPSTV) on Vimeo.

  Cập nhật Coronavirus - các mẹo để giữ an toàn cho gia đình bạn

  Vietnamese Coronavirus Update - tips to keep your family safe from Seattle Public Schools (SPSTV) on Vimeo.

  Trở lại với Học tập Trực tiếp

  Return To In-Person Learning (Vietnamese version) from Seattle Public Schools (SPSTV) on Vimeo.

  Xem trang web SPS bằng ngôn ngữ của quý vị

  Chúng tôi mời quý vị điều hướng trang web SPS bằng ngôn ngữ của quý vị để truy cập thông tin về giáo dục của con mình.

  Nút Dịch Google cung cấp bản dịch gần đúng với nội dung của mỗi trang web và trông như sau:

  Google translate feature icon

  Để biết thêm thông tin hoặc cần trợ giúp, vui lòng liên hệ Dịch vụ Dịch Thuật & Phiên Dịch: (206) 252-0070 or languages@seattleschools.org

   

  Google Translate App

  Information and Resources

   

  a sack meal with bottle of water and apple

  Các bữa ăn cho học sinh

  Meals for Students: Các bữa ăn cho học sinh của Trường Công Lập Seattle có sẵn để nhận tại các địa điểm trường học và qua các tuyến xe buýt. Để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng, chúng tôi đang khuếch trương các địa điểm trường học và một số tuyến xe buýt sẽ thay đổi. Qúy vị có thể tìm thấy địa điểm trường học, bản đồ tuyến xe buýt và lịch trình trên trang web bữa ăn cho học sinh của chúng tôi. Bắt đầu từ ngày 4 tháng 9, các địa điểm giao bữa ăn mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, 11:15 a.m.–1:15 p.m.

  Các gia đình có nhiều học sinh có thể nhận nhiều bữa ăn trong một lần đi. Ngoài ra, học sinh có thể chọn nhiều hơn một bữa ăn nếu điều đó thuận tiện cho các em hơn là đến điểm xe buýt dừng hoặc địa điểm trường học hàng ngày.

   

  an image of a laptop

  Technology

  Devices

  Học Sinh 1:1 Kỳ Vọng và Trách Nhiệm khi Sử Dụng Thiết Bị icono pdf

  Các Video Hướng Dẫn cho Các Nền Tảng Chung

  Cần trợ giúp với Schoology, Seesaw hoặc Teams? Các video hướng dẫn mới, bao gồm cả các phiên bản đã dịch, hiện đã có trên kênh YouTube SPSTV. Những video này sẽ hướng dẫn quý vị cách đăng nhập, dẫn đến các khóa học ở trường của con quý vị, gửi bài tập và hơn thế nữa.