Skip To ContentSkip To Content

  Key Seattle Public Schools Resources Tagalog

  Pagbalik ng Personal na Pag-aaralNangungunang 10 Bagay na Dapat Malaman ng mga Pamilya ng SPS

   

  Tingnan ang SPS Website sa Inyong Wika

  Inaanyayahan namin kayo na maghanap-hanap sa website ng SPS sa inyong wika upang makakuha ng impormasyon tungkol sa edukasyon ng inyong anak.

  Ang buton ng Google Translate ay nagbibigay ng halos kapantay na salin-wika ng nilalaman ng bawa’t webpage, at parang ganito:

  Google translate feature icon

  Para sa marami pang impormasyon o tulong, pakikontak ang Mga Serbisyo sa Pagsasalin-wika at pagbibigay kahulugan (Translation & Interpretation Services): (206) 252-0070 o languages@seattleschools.org

  Google Translate App

  Information and Resources

  Balita sa Pampublikong Paaralan ng Seattle

   

  a sack meal with bottle of water and apple

  Student meals

  Meals for Seattle Public Schools students are available for pick up at school sites and on bus routes. To meet community need, we are expanding our school site locations and some bus routes will change. You can find school site locations, bus route maps and schedules on our student meal webpage. Beginning Sept. 4, meal sites are open Monday-Friday, 11:15 a.m.–1:15 p.m.

  Families with more than one student can pick up multiple meals in one visit. Also, students may pick up more than one meal if it’s more convenient for them than visiting a route stop or site daily.

   

  an image of a laptop

  Technology

  Devices

  Kilalanin ang Iyong Bagong Laptop! icono pdf

  How-to Videos for Common Platforms

  Need help with Schoology, Seesaw, or Teams? How-to videos, including translated versions, are now available. These videos will teach you how to log in, navigate your student’s school courses, submit assignments, and more. New videos will be added as they become available.