Skip To ContentSkip To Content

  Keydka Kheyraadka Dugsiyada Dadweynaha Seattle Somali

  Ku fiirso Webside-ka SPS Luqadaada

  Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad soo dirto bogga websaydhka ah ee SPS luqaddaada si aad u hesho macluumaad ku saabsan waxbarashada.

  Buttoonka Google Tarjumida waxay bixisaa wax ku ool ah wax ka bedelida shabakadda macluumaadka midkasta, oo ay ka mid yihiin kuwan soo socda:

  Astaanta sumadda Google

  Macluumaad dheeri ah ama caawimaad dheeri ah, fadlan kala xiriir Adeegyada Turjibaanka & Fasiraadda: (206) 252-0070 ama languages@seattleschools.org

  Macluumaadka iyo Kheyraadka

  Warka Dugsiyada Dadweynaha Seattle

   

  a sack meal with bottle of water and apple

  Cuntada ardayda

  Cuntada loogu talagalay ardayda Dugsiyada Dadweynaha Seattle waxaa diyaar u ah cuntada oo ay ka soo qaadan karaan dhinaca dugsiga iyo dariiqada basaska marayaan . Si loo haqabtiro baahida bulshada waxaan sii balaarinaynaa goobaha iyo dariiqooyinka qaar isla markaana la badalayo dariiqooyinka baska Waxaad heli kartaa khariidada marinka iyo jadwalka bogayaga student meal webpage. Laga bilaabo Sept. 4, qeybta cuntada waxay furantahay Isniint -Jimcaha, 11:15 a.m.–1:15 p.m.

  Qoysaska leh in kabadan hal arday waxay ka qaadan karaan cuntada in ka badan hal booqo dariiqa cuntada soo mareyso, sido kalle , ardayga wuxuu soo qadan karaa wax kabadan hal cunto halkii ay booqan lahaayeen marinka wadada ama goobta maalin walba.

   

  an image of a laptop

  Teknolojiyada

  Devices

  Baro Laptop-kaaga cusub! icono pdf

  Adeegga (How-to Videos) ee Adeegyada Caanka ah

  Ma u baahan tahay caawimaad xagga cilmiga ah, Seesaw, ama Kooxo? Fiidiyowyo cusub sida loo-daawado, oo ay ku jiraan noocyo la tarjumay, ayaa hadda laga heli karaa kanaalka SPSTV YouTube. Fiidiyowyadan ayaa ku bari doona sida loo galo, loo maro koorsooyinka dugsiga ee ardaygaaga, loo diro shaqooyinka, iyo waxyaabo kale oo badan.