Skip To ContentSkip To Content

  Key Seattle Public Schools Resources Somali

  Ku fiirso Webside-ka SPS Luqadaada

  Waxaan kugu marti qaadayna inaad ku gooshto bogga internetka ee SPS luqaddaada si aad u hesho macluumaad ku saabsan waxbarashada ilmahaaga.

  Buttoonka Google Translate wuxuu bixiyaa turjumaad saxda ah ee macluumaadka bogga web kasta, oo u eg yahay sidan:

  Google translate feature icon

  Wixii macluumaad ama gargaar dheeraad ah, fadlan kala soo xiriir Adeegyada Turjibaanka & Fasiraadda: (206) 252-0070 ama languages@seattleschools.org

  COVID-19 Information and Resources

  Governor Inslee wuxuu ku dhawaaqay in ay sii xirnaan doonaan dugsiyada ilaa dhamaadka sanad dugsiyeedka . Jawaabta , Dugsiyada Dadweynaha Seattle dib looma furayo dugsiyada dhismahooda 2019-20 sanad dugsiyeedka sida aan rajeyneyno. Translated April 6 family letter Somali pdf icon

  Student Meal Sites: Iskuulada la taxay waa meelaha qadada iyo jihooyinka ay aadi karaan dugsi kasta.pdf icon

  Learning Packets

  Casharadan soo socda waxaad ka helidoontaa layliyo aad ka barato xirfado kale duwan sida luqada ingiriisiga, xisaabta, sayniska, farshaxanta iyo jimicsiga oo loogu talogalay ardayda dhigata. Casharada todobaadkani waxay la xidhiidhaan barnaamijka waxbarashada ee laga sii daayo telefishanka dusgiyada dadwaynaha Seattle, baraha bulshada iyo shebekada internet. Casharadan dheeraadka ahi waxay xoojinayaan waxbarashada ilmahaaga ee laguma badalayo waxbarashadii fasalka. Qasab maaha, buundana laguma helayo, ardaydu waa in ay bog kasta ka shaqeeyaan intii karaankooda ah. Fadlan ogow in baahinta barnaamijyadani ay wax iska bedeli karaan oo ay ku xidhan tahay sida shaqaale loo helo iyo caafimaadka.

  Learning Packets Week of June 1

  Technology

  Chromebooks Kani waa macluumaad loogu talagalay qoysaska helay mucaawanada Amazon Chromebook laptop t ee loogu deeqay si loogu taageero ardaygaaga Dugsiyada Dadweynaha Seattle. Somali Chromebook Getting Started Flyer pdf icon

  Schoology waa aalad ay macalimiinta u isticmaali karaan in ay kula xariiraan waalidka, masuulka, iyo ardayda waxyaabaha ku saabsan koorsooyinka maalin-ka-maalin, sida taariikhaha iyo shaqooyinka dugsiga.

  Adeegyadda Turjibaanka iyo Fasiridda

  • Adeegyadda Turjibaanka iyo Fasiridda
  • Dhammaan waalidiinta iyo masuuliyiinta ardayda Dugsiyada Dadweynaha Seattle waxay xaq u leeyihiin in ay helaan warbixin ku saabsan waxbarashada caruurtooda oo ku qoran luuqad ay fahmi karaan.
  • Shaqaale loo qoondeeyay oo ku hadla labo luqood ayaa bixin doona turjumida iyo fasiraada sagaalkeena luqdood ee ugu sareeya. Luqadaha kale (oo ay ku jiraan Luqadda Astaamaha ee Mareykanka) ayaa lagu heli karaa codsi. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan adeegyada turjumida iyo fasiraada waxay laga heli karaa webpage-keena.

  Xarunta Ogolaanshaha iyo Adeegyada Diiwaangelinta

  • Ka baro sida loo diiwaan geliyo ardayga cusub iyo macluumaad ku saabsan diiwaan gelinta furan ee doorashada dugsiga (codsashadda dugsi kale) webside-keena Diiwaangelinta.

  Waxbarashada Sare

  Imaanshaha

  Ka hortagga cagajuglaynta iyo dhibaataynta

  Jadwalka

  Bixiyeyaasha Daryeelka caruurta

  Diyaargarowga Kuliyadda iyo Shaqada

  Doorashada Isgaarsiinta

  Foomamka iyo Ogeysiisyada Rasmiga ah

  Caafimaadka iyo fayoqabka

  Hoy la'aanta

  Qadada iyo Cuntada Iskuulka

  Dhexdhexaadiye

  Kheyraadka Akademiga Onlineka

  Dugsiga barbaarinta iyo Waxbarashada Hore

  Schoology

  • Schoology waa aalad ay macalimiinta u isticmaali karaan in ay kula xariiraan waalidka, masuulka, iyo ardayda waxyaabaha ku saabsan koorsooyinka maalin-ka-maalin, sida taariikhaha iyo shaqooyinka dugsiga. Soo booqo Schoology

  The Source

  • Isticmaal Source si aad u aragto jadwalka ardayga, natiijada qiimeynta, imaanshaha, macluumaadka maktabada, iyo fasalada ardayda dugsiga sare. Soo booqo The Source

  Waxbarashada Qaaska ah

  Gaadiidka