Skip To ContentSkip To Content

  Học Tập Nâng Cao Giới thiệu để được Đánh Giá

  Thời Hạn Giới Thiệu cho Chương Trình Học Nâng Cao Ngày 28, tháng 8 – Ngày 7, tháng 12, 2020

  Quan trọng: Thu/Đông Kỳ Kiểm tra 2020-2021 để xác định tính đủ điều kiện cho năm học 2021-22

  Intro to Advanced Learning Services - Vietnamese from Seattle Public Schools TV Vimeo.

  Tất cả các trường công trong khu học chánh Seattle cam kết cung cấp chương trình giảng dạy có chất lượng được thiết kế để đáp ứng nhu cầu học tập, xã hội, cảm xúc và hành xử của mỗi học sinh.

  Cảm ơn quý vị phụ huynh đã quan tâm đến Chương trình Học Nâng Cao. Do COVID-19, quy trình của chúng tôi đã thay đổi. Thời hạn giới thiệu sẽ mở đúng vào ngày 28, tháng 8, nhưng khi quý vị làm giới thiệu, sẽ không còn được nhắc chọn ngày kiểm tra nữa. Vì chúng tôi không thể dự đoán khi nào các trường học sẽ mở cửa trở lại hoặc sức chứa của các trường khi mở lại, nên chúng tôi không thể ấn định ngày kiểm tra vào lúc này.

  Nếu quý vị làm giới thiệu, quý vị sẽ được liên hệ qua email về lịch kiểm tra khi việc quay trở lại các tòa nhà trường học được cho phép. Chúng tôi đang xem xét một số mô hình, bao gồm kiểm tra vào thứ Bảy tại hai hoặc nhiều địa điểm hoặc kiểm tra tại trường nếu một mô hình kết hợp cho phép. Cả hai lựa chọn sẽ không bắt đầu cho đến ít nhất là tháng 1, năm 2021.

  Tất cả các trường trong Khu Học Chánh Seattle cam kết cung cấp chương trình giảng dạy có chất lượng được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu học tập, cảm xúc, xã hội, và hành vi của mỗi học sinh

   

  Tôi có nên giới thiệu con tôi để được đánh giá cho các dịch vụ Advanced Learning hay Highly Capable hay không?

  Bộ Phận Học Tập Nâng Cao cam kết phát triển các tài năng và kỹ năng độc đáo của mỗi trẻ. Xem xét giới thiệu con quý vị để được đánh giá cho các dịch vụ Học tập nâng cao hoặc Năng Khiếu nếu trẻ đang thể hiện khả năng hoặc tiềm năng học hỏi và suy luận vượt trội so với các bạn bè cùng tuổi.

  Ví dụ, con quý vị có thể thể hiện khả năng trong các lĩnh vực sau:

  Lãnh đạo, Sáng tạo, Động lực và Học hỏi

  Khả năng vượt xa các bạn cùng tuổi trong:

  • Lãnh đạo
   • Các em có thể là một người giao tiếp mạnh mẽ, tự tin và có thể tổ chức và đưa ra kết cấu cho các tình huống.
  • Sáng tạo
   • Các em có thể có trí tưởng tượng cao và thể hiện khả năng đưa ra các ý tưởng và/hoặc giải pháp sáng tạo.
  • Động lực
   • Các em có thể tỏ ra ít cần động lực bên ngoài để thúc đẩy công việc mà ban đầu hứng thú và/hoặc có thể có cam kết với các dự án dài hạn khi quan tâm đến một chủ đề
  • Học hỏi
   • Các em có thể có một kho thông tin lớn về một chủ đề cụ thể và / hoặc có thể thường xuyên đưa ra những quan sát sắc bén hoặc sâu sắc

  Học Thuật

  Khả năng vượt xa các bạn cùng tuổi trong:

  • Math-Toán
  • Reading-Đọc
  • Writing-Viết
  • Science-Khoa học

  Chưa xác định

  Học sinh của quý vị cũng có thể thể hiện những khả năng đặc biệt không được liệt kê ở đây và không dễ xác định.

  Khả năng của con quý vị có thể được thể hiện trong hoặc ngoài lớp học.. Tất cả các khả năng được liệt kê ở trên có thể hiển thị ở nhiều vị trí và nhiệm vụ khác nhau, chẳng hạn như:

  • Trong công việc hàng ngày
  • Trong các bài đánh giá
  • Khi tham gia vào một dự án
  • Khi tham gia vào một sở thích
  • Ở nhà
  • Trong các hoạt động trước/sau giờ học
  • Tại trung tâm cộng đồng

  Đối với học sinh nói nhiều ngôn ngữ, những kỹ năng này có thể được thể hiện qua bất kỳ ngôn ngữ nào..

  Uỷ Ban Multidisciplinary Selection Committee, hay MSC, (WAC 392-170-070) sẽ xem xét tất cả các bằng chứng hiện có để xác định tính đủ điều kiện cho các dịch vụ Học tập Nâng cao hoặc Năng khiếu. Bộ phận Học tập Nâng Cao đang làm việc với các quan chức tiểu bang và các nhà nghiên cứu quốc gia để phát triển một kế hoạch xác định đáp ứng các yêu cầu của luật tiểu bang và các yêu cầu của địa phương để kiểm tra do Covid-19. Các gia đình sẽ được liên hệ vào tháng 11 để cung cấp thông tin cập nhật.

  Xin lưu ý, học sinh thường bộc lộ khả năng đặc biệt trong một số lĩnh vực và thể hiện những điểm yếu đáng kể ở những người khác. Nếu con quý vị đang thể hiện những kỹ năng đặc biệt, hãy cân nhắc giới thiệu con em mình để được đánh giá cho các dịch vụ Học Tập Nâng Cao hoặc Năng Khiếu để chúng tôi có thể hỗ trợ sự phát triển các tài năng và kỹ năng độc đáo của con quý vị.

   

   

  Phụ Huynh/Người Giám Hộ Đơn Chấp Thuận (Yêu Cầu)

  Thời Hạn Giới Thiệu cho Chương Trình Học Nâng Cao Ngày 28, tháng 8 – Ngày 7, tháng 12, 2020

  Parent Referral Form

   

  Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với văn phòng của chúng tôi tại: advlearn@seattleschools.org  hoặc 206-252-0130

  To refer in English, please go to The Source