Skip To ContentSkip To Content

    Qormaataaf Akeeka Barnoota Fooya’aa

    Yeroo Barnoota Foya’aaf Akeekni Itti Taasifamu Hagayya 28 – Mudde 7, 2020

    Hubachiisa: Qormaanni yeroo Arfaasaa/Ganna 2020-2021 ga’umsa bara barnootaa 2021-22 murteessuudhaaf.

     

    Guuca Eeyyamaa kan Warra/Guddisaa (Barbaachisaadha)