Skip To ContentSkip To Content

  Key Seattle Public Schools Resources Vietnamese

  Mỗi năm, khu học chánh được yêu cầu đánh giá tất cả học sinh đủ điều kiện trong chương trình học tiếng Anh về các kỹ năng tiếng Anh cho việc đọc, viết, nói và nghe của các em. Chúng tôi đánh giá những kỹ năng này qua một bài kiểm tra được gọi là “English Language Proficiency Assessment for the 21st Century” (ELPA21). Bài kiểm tra này sẽ không ảnh hưởng đến điểm số của con quý vị. Bài kiểm tra chỉ để xác định xem con quý vị có tiếp tục nhận được sự hỗ trợ Anh ngữ hay không. Chúng tôi sẽ gửi kết quả kiểm tra của con quý vị về nhà vào mùa thu.

  Học sinh EL đang học trực tuyến KHÔNG bắt buộc phải đến trường để làm bài kiểm tra, nhưng Học khu phải tạo điều kiện cho các em. Để thực hiện nghĩa vụ này, Học khu đang có kế hoạch cung cấp các cơ hội để làm bài kiểm tra vào các ngày thứ Bảy được chọn vào tháng 5 tại Văn Phòng Trung Tâm-John Stanford Center for Educational Excellence.

  Nếu quý vị muốn học sinh của mình tham gia ELPA21 trong năm nay, vui lòng email tới ELPA21@seattleschools.org từ bây giờ cho đến ngày 15, tháng 5 và chúng tôi sẽ sắp xếp để học sinh của quý vị được kiểm tra.

  Trở Lại Học Trực Tiếp 10 Điều Hàng Đầu Mà Các Gia Đình SPS Cần Biết

  Sẽ ra sao nếu có một trường hợp COVID-19 được xác nhận trong trường học của chúng tôi?

  Videos

  Cách Đeo Khẩu Trang

  How to Wear a Mask: Vietnamese from Seattle Public Schools (SPSTV) on Vimeo.

  Khai Báo Sức Khỏe Hàng Ngày

  Daily Health Screenings - Returning to In-Person School (Vietnamese Version) from Seattle Public Schools (SPSTV) on Vimeo.

  Cập nhật Coronavirus - các mẹo để giữ an toàn cho gia đình bạn

  Vietnamese Coronavirus Update - tips to keep your family safe from Seattle Public Schools (SPSTV) on Vimeo.

  Trở lại với Học tập Trực tiếp

  Return To In-Person Learning (Vietnamese version) from Seattle Public Schools (SPSTV) on Vimeo.

  Xem trang web SPS bằng ngôn ngữ của quý vị

  Chúng tôi mời quý vị điều hướng trang web SPS bằng ngôn ngữ của quý vị để truy cập thông tin về giáo dục của con mình.

  Nút Dịch Google cung cấp bản dịch gần đúng với nội dung của mỗi trang web và trông như sau:

  Google translate feature icon

  Để biết thêm thông tin hoặc cần trợ giúp, vui lòng liên hệ Dịch vụ Dịch Thuật & Phiên Dịch: (206) 252-0070 or languages@seattleschools.org

   

  Google Translate App

  Information and Resources

   

  a sack meal with bottle of water and apple

  Các bữa ăn cho học sinh

  Meals for Students: Các bữa ăn cho học sinh của Trường Công Lập Seattle có sẵn để nhận tại các địa điểm trường học và qua các tuyến xe buýt. Để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng, chúng tôi đang khuếch trương các địa điểm trường học và một số tuyến xe buýt sẽ thay đổi. Qúy vị có thể tìm thấy địa điểm trường học, bản đồ tuyến xe buýt và lịch trình trên trang web bữa ăn cho học sinh của chúng tôi. Bắt đầu từ ngày 4 tháng 9, các địa điểm giao bữa ăn mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, 11:15 a.m.–1:15 p.m.

  Các gia đình có nhiều học sinh có thể nhận nhiều bữa ăn trong một lần đi. Ngoài ra, học sinh có thể chọn nhiều hơn một bữa ăn nếu điều đó thuận tiện cho các em hơn là đến điểm xe buýt dừng hoặc địa điểm trường học hàng ngày.

   

  an image of a laptop

  Technology

  Devices

  Học Sinh 1:1 Kỳ Vọng và Trách Nhiệm khi Sử Dụng Thiết Bị icono pdf

  Các Video Hướng Dẫn cho Các Nền Tảng Chung

  Cần trợ giúp với Schoology, Seesaw hoặc Teams? Các video hướng dẫn mới, bao gồm cả các phiên bản đã dịch, hiện đã có trên kênh YouTube SPSTV. Những video này sẽ hướng dẫn quý vị cách đăng nhập, dẫn đến các khóa học ở trường của con quý vị, gửi bài tập và hơn thế nữa.