Skip To ContentSkip To Content

  Key Seattle Public Schools Resources

  Vietnamese

  Dịch vụ Dịch Thuật và Phiên Dịch

  • Bảng thông cáo Dịch vụ Dịch thuật và Phiên dịch
  • Tất cả phụ huynh và người giám hộ của học sinh Trường Công Lập Seattle có quyền được biết thông tin về việc học của con mình bằng một ngôn ngữ mà họ có thể hiểu được. 
  • Các nhân viên song ngữ được chỉ định cung cấp dịch thuật và phiên dịch bằng 9 ngôn ngữ hàng đầu của chúng tôi. Các ngôn ngữ khác (bao gồm cả Ngôn ngữ Ký Hiệu Hoa Kỳ) có sẵn theo yêu cầu. Đọc thêm về các dịch vụ được phục vụ của chúng tôi trên trang web dịch thuật và phiên dịch.

  Trung Tâm Tuyển Sinh và Dịch vụ Ghi Danh

  Chương Trình Học Nâng Cấp

  Điểm Danh

  Ngăn ngừa bắt nạt và quấy rối

  Lịch Trình

  Các Nhà Giữ Trẻ

  • Tìm thông tin về trường mần non, các nhà giữ trẻ nhận giữ trước và sau giờ học, và các nguồn giúp chi trả cho dịch vụ giữ trẻ trên trang web Học Sớm của chúng tôi.

  Chuẩn bị cho Đại học và Hướng nghiệp

  Lưạ Chọn Phương Thức Liên Lạc

  Mẫu đơn và Thông báo chính thức

  Y tế và sức khoẻ

  Vô gia cư

  Các bữa ăn trưa và thực đơn của trường

  Thanh tra viên

  Tài Nguyên Học Tập Trực Tuyến

  Mầm Non và Chương Trình Học Sớm

  Schoology

  • Schoology là một công cụ mà giáo viên có thể sử dụng để giao tiếp với cha mẹ, người giám hộ và học sinh về các môn học hằng ngày, chẳng hạn các ngày và bài tập. Ghé thăm trang Schoology.

  Nguồn

  • Sử dụng Nguồn để xem lịch trình của học sinh, điểm đánh giá, điểm danh, thông tin thư viện, và điểm số của học sinh trung học. Ghé thăm trang Nguồn.

  Giáo dục Đặc biệt

  Dịch vụ đưa đón

  Xem trang web SPS bằng ngôn ngữ của quý vị

  Chúng tôi mời quý vị điều hướng trang web SPS bằng ngôn ngữ của quý vị để truy cập thông tin về giáo dục của con mình.

  Nút Dịch Google cung cấp bản dịch gần đúng với nội dung của mỗi trang web và trông như sau:

  Google translate feature icon

  Để biết thêm thông tin hoặc cần trợ giúp, vui lòng liên hệ Dịch vụ Dịch Thuật & Phiên Dịch: (206) 252-0070 or languages@seattleschools.org