Skip To ContentSkip To Content

  Keydka Kheyraadka Dugsiyada Dadweynaha Seattle Somali

  Sanad kasta, Dugsiyada degmada waxaa loo baahanyahay in ay qiimeyaan dhamaan ardayda u qalanta barashada Ingiriiska xirfadooda luqada akhriska ee Ingiriiskat , qorista, ku hadalka iyo dhageysiga. Waxaan ku qiimeyneynaa xirfadahan imtixaan “Qiimeynta Aqoonta Luqada Ingiriis, Qarniga 21st ” (ELPA21). Imtixaanka ma saameynayo dhibcaha ilmahaaga. Imtixaanku wuxuu sheegayaa in ilmahaagu sii wadi doono helitaanka taageerada luqada Ingiriisiga. Waxaan u direynaa natiijada qiimeynta ilmahaaga gurigaaga deyrta.

  Ardayda EL ee barashada fog looma bahna inay u yimaadaan dugsiga si ay imtixaanka u galaan, Ardayda barashada fog loogama baahna inay u yimaadaan dugsiga si ay imtixaanka u galaan, Lakiin waxay degmadu qorsheyneysaa inay bixiso fursado imtixaan ah bisha May maalmaha Sabtiga waxaana lagu qabanayaa xarunta John Stanford Center for Educational Excellence.

  Hadii aad jeceshahay in ardaygaagu qaato imtixaanka ELPA21 sanadkaan , fadlan email u soo dir ELPA21@seattleschools.org inta u dhexeysa hada ilaa May 15 waxaan diyaarin doonaa ardaygaaga si loo imtixaanka looga qaado.

  Return to In-PersonLearning Top 10 Things SPS Families Need to Know

  Waa maxay haddii uu jiro kiis la cadeeyey oo COVID-19 iskuulkeena dhexdiisa?

  Videos

  Sida loo xirto maskaraha

  How to Wear a Mask: Somali from Seattle Public Schools (SPSTV) on Vimeo.

  Baaritaanka caafimaadka ee maalinlaha ah

  Daily Health Screenings - Returning to In-Person School (Somali version) from Seattle Public Schools (SPSTV) on Vimeo.

  Macluumaadka Coronavirus - badbaadi caafimadka qoyskaaga

  Somali Coronavirus Update - tips to keep your family safe from Seattle Public Schools (SPSTV) on Vimeo.

  Ku noqoshada waxbarashada shaqsi ahaan

  Return to In-Person Learning (Somali version) from Seattle Public Schools (SPSTV) on Vimeo.

  Ku fiirso Webside-ka SPS Luqadaada

  Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad soo dirto bogga websaydhka ah ee SPS luqaddaada si aad u hesho macluumaad ku saabsan waxbarashada.

  Buttoonka Google Tarjumida waxay bixisaa wax ku ool ah wax ka bedelida shabakadda macluumaadka midkasta, oo ay ka mid yihiin kuwan soo socda:

  Astaanta sumadda Google

  Macluumaad dheeri ah ama caawimaad dheeri ah, fadlan kala xiriir Adeegyada Turjibaanka & Fasiraadda: (206) 252-0070 ama languages@seattleschools.org

  Macluumaadka iyo Kheyraadka

  Warka Dugsiyada Dadweynaha Seattle

   

  a sack meal with bottle of water and apple

  Cuntada ardayda

  Cuntada loogu talagalay ardayda Dugsiyada Dadweynaha Seattle waxaa diyaar u ah cuntada oo ay ka soo qaadan karaan dhinaca dugsiga iyo dariiqada basaska marayaan . Si loo haqabtiro baahida bulshada waxaan sii balaarinaynaa goobaha iyo dariiqooyinka qaar isla markaana la badalayo dariiqooyinka baska Waxaad heli kartaa khariidada marinka iyo jadwalka bogayaga student meal webpage. Laga bilaabo Sept. 4, qeybta cuntada waxay furantahay Isniint -Jimcaha, 11:15 a.m.–1:15 p.m.

  Qoysaska leh in kabadan hal arday waxay ka qaadan karaan cuntada in ka badan hal booqo dariiqa cuntada soo mareyso, sido kalle , ardayga wuxuu soo qadan karaa wax kabadan hal cunto halkii ay booqan lahaayeen marinka wadada ama goobta maalin walba.

   

  an image of a laptop

  Teknolojiyada

  Devices

  Baro Laptop-kaaga cusub! icono pdf

  Adeegga (How-to Videos) ee Adeegyada Caanka ah

  Ma u baahan tahay caawimaad xagga cilmiga ah, Seesaw, ama Kooxo? Fiidiyowyo cusub sida loo-daawado, oo ay ku jiraan noocyo la tarjumay, ayaa hadda laga heli karaa kanaalka SPSTV YouTube. Fiidiyowyadan ayaa ku bari doona sida loo galo, loo maro koorsooyinka dugsiga ee ardaygaaga, loo diro shaqooyinka, iyo waxyaabo kale oo badan.